Sökning: "kvalitativ studie upplevelse bemötande"

Visar resultat 1 - 5 av 206 uppsatser innehållade orden kvalitativ studie upplevelse bemötande.

 1. 1. Kvinnors upplevelse av att leva med bröstcancer : En studie baserad på självbiografier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jolina Green; Frida Marthinsson; [2020]
  Nyckelord :a development of coping strategies; a sense of security; an uncertain future; breast cancer; care relationship; comprehensive view; experience; health; life world; loneliness; meaning and context; nurse; women; bröstcancer; en känsla av trygghet; en oviss framtid; en utveckling av copingstrategier; ensamhet; helhetssyn; hälsa; kvinnor; livsvärld; mening och sammanhang; sjuksköterska; upplevelse; vårdrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning visar att insjukna i bröstcancer påverkar hela individens livsvärld, vilket ställer höga krav på sjuksköterskans omvårdnadsarbete. Det behövs fler studier som visar hur dessa individer upplever sin situation. Syfte: Att belysa kvinnors upplevelse av att leva med bröstcancer. LÄS MER

 2. 2. Den osynliga sjukdomen - Att leva med endometrios : En kvalitativ metasyntes

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Cathrin Myhrman; Sandra Krokström; [2020]
  Nyckelord :Endometrios; experience; living with and perception; Endometrios; upplevelse; erfarenhet och uppfattning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cirka 176 miljoner kvinnor över hela världen lider av endometrios. Endometrios är en kronisk obotlig sjukdom premenopausalt, som för med sig symtom så som smärta, kronisk bäckensmärta, dyparenui, dysmenorré samt trötthet. Endometrios är en underdiagnostiserad diagnos och det tar lång tid innan diagnosen fastställs. LÄS MER

 3. 3. Familjers upplevelser och erfarenheter inför och i samband med sitt barns död : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Maria Friede Thulesius; Alice Larsson Ördén; [2020]
  Nyckelord :Familjefokuserad omvårdnad; Hospice- och palliativ omvårdnad; Pediatrisk omvårdnad; Döende patienter;

  Sammanfattning : Bakgrund Ett barns död kan verka som något av det svåraste en familj skulle kunna gå igenom. Det drabbade barnets ålder och utveckling är beroende av dennes upplevelse, men även hur föräldrar och syskon agerar gentemot barnet. LÄS MER

 4. 4. Oberoende äldres upplevelse av svensk tandvård : Ur ett livscykelsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Felicia Wanfors; Emma Grimmehed; [2020]
  Nyckelord :Dental care; Experience; Independent elderly; Life-cycle perspective; Oral health; Livscykelperspektiv; Oberoende äldre; Oral hälsa; Tandvård; Upplevelse;

  Sammanfattning : Aim: The aim of the study was to investigate how independent elderly people experience the development of dental care in Sweden. Method and design: The design of the study is qualitative with an inductive approach. Seven elderly was included in the study. The data was collected through seven interviews. LÄS MER

 5. 5. ”Det här är ju inte jag liksom” : En kvalitativ intervjustudie om hur självbilden hos kvinnor påverkas av att genomgå en cytostatikabehandling mot bröstcancer

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Annie Lindgren; [2020]
  Nyckelord :Breast cancer; Chemotherapy treatment; Hair loss; Self-image; Treatment; Bröstcancer; Cytostatikabehandling; Håravfall; Självbild; Bemötande;

  Sammanfattning : The aim of this study was to research how the self-image of women changes after a chemotherapy treatment for breast cancer. Previous research has been focusing on the implications of hair loss in relation to self-image, in this study more aspects of self-image in relation to a chemotherapy treatment is being researched. LÄS MER