Sökning: "kvalitativ studie"

Visar resultat 1 - 5 av 46791 uppsatser innehållade orden kvalitativ studie.

 1. 1. Några förskollärares och vårdnadshavares uppfattningar om arbetet med särskilt stöd i förskolan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Jennifer Jaconelli; Elin Toftered; Tilda Johansson; [2024-03-26]
  Nyckelord :Barn i behov av särskilt stöd - Förskollärare - Vårdnadshavare - Uppfattningar;

  Sammanfattning : Enligt både styrdokument och skollagen så framkommer det att barn i behov av stöd ska få det stödet de är i behov av. Det som inte står skrivet är hur detta arbete ska bedrivas, det kan tolkas som att det är upp till varje verksamhet. Det råder många frågetecken kring hur arbetet ska se ut. LÄS MER

 2. 2. Familjen som resurs på ungdomsmottagningen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Heidi Laaksonen; Maria Nistor; [2024-03-19]
  Nyckelord :Ungdomsmottagning; ungdomstiden; familj; psykisk ohälsa; organisatoriskt handlingsutrymme;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte var att utforska hur personalen på ungdomsmottagningen ser på familjen som resurs i arbetet med att stödja och behandla ungdomar med psykisk ohälsa, för att på så vis belysa familjens roll och funktion i sammanhanget. Frågeställningarna inkluderade att utforska personalens förhållningssätt, att samla erfarenheter av att använda familjen som resurs, samt tankar kring möjligheter och svårigheter med att se familjen som resurs på ungdomsmottagningen. LÄS MER

 3. 3. DEN TORSKADE POLITIKEN? En kvalitativ studie på hur svenska yrkesfiskare ser på den europeiska fiskeripolitiken och utformningen av den

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Albert Nordström; [2024-03-18]
  Nyckelord :Småskaligt fiske; storskaligt fiske; bottom-up; top-down; hållbart fiske; kustsamhällen. Small-scale fisheries; large-scale fisheries; bottom-up; top down; sustainable fisheries; coastal communities;

  Sammanfattning : Fisheries is a problem that doesn’t obey national borders and can therefore benefit from being solved between countries instead of within them. Fisheries is a difficult issue for the EU since it touches on issues as economy, culture, environment and social questions. LÄS MER

 4. 4. Framtidens mediehus byggs med digital verktygslåda. En kvalitativ studie över hur digitala verktyg påverkat sportjournalistiken på lokala tidningsredaktioner

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Benjamin Hanafi; Emil Håkansson; Nils Strandahl; [2024-03-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate how sport journalists who work on local newspaper editorial offices experiences the adaption into use of digital tools in the journalistic work, and find out what factors that affects the extent to which digital tools are used. Furthermore, the aim was also to find out which digital tools that are used most frequently by the selection of journalists, and investigate how these tools affects the journalistic work process. LÄS MER

 5. 5. "DE VILLE JU VÄCKA KÄNSLOR, JA, OCH DET FUNKADE”. En kvalitativ studie om visuell storytelling ur ett mottagarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Pol Almirall Sola; Tindra Örnroth; [2024-03-11]
  Nyckelord :Storytelling; visuell kommunikation; visuell storytelling; narrativ teori; scheman; dynamisk uppmärksamhetsteori; teorin för visuellt framträdande faktorer; reklamfilm;

  Sammanfattning : In a constantly and rapidly developing world where the environment, human rights and inclusivity has become more important topics on the agenda than ever before, companies have had to adapt their marketing strategies to fit society's new expectations and standards. This has led to a shift in focus – from directly selling a product to now selling a brand. LÄS MER