Sökning: "kvalitativ textanalys förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden kvalitativ textanalys förskolan.

 1. 1. Från fingerfärdig pianospelare till knapphändig knapptryckare : En kvalitativ textanalys av musikinslagen i förskolan och förskollärarutbildningen år 1977–2022

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emma Karlsson; Pernilla Söderqvist; [2023]
  Nyckelord :History in education; curriculum; education for pre-school teachers; selective traditions; music in pre-school; curriculum theoretical perspectives.;

  Sammanfattning : Music has the capacity to stimulate children in the development of their skills, such as their social, emotional, and physical abilities. However, music and its involvement in educational contexts for pre-school teachers has shifted. LÄS MER

 2. 2. Smitta i bilderböcker : En studie ur ett samhällsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Anton Brolin; Carola Edqvist; [2023]
  Nyckelord :infection; picture books; preschool; qualitative text analysis; social perspective; bilderböcker; förskola; kvalitativ textanalys; samhällsperspektiv; smitta;

  Sammanfattning : The picture book and reading have a central role in the activities of the preschool, therefore we have chosen to study picture books. We have linked the picture book as a central part of the teaching to the everyday phenomenon of contagion. Infection is common among children in preschool. LÄS MER

 3. 3. ”Sexualitet” i förskolan – en blind fläck : En kvalitativ studie med textanalys av didaktiska planeringar i förskolan

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Kashma Izat; [2023]
  Nyckelord :Barns sexualitet; undervisning; förskola; textanalys; didaktiska frågor; Van Poeck och Östmans integrativa undervisningsmodell; normer; värden; identitet;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet för denna studie är att bidra med kunskap om vilka normer och värden som blir synliga i didaktiska planeringar för förskolan som berör barns sexualitet. Teoretiska perspektiv för studien är de didaktiska frågorna Vad? Hur? och Varför? samt Van Poeck och Östmans undervisningmodell. LÄS MER

 4. 4. Betydelsen av språket för barnet i förskolans kartläggningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Emma Hansen; Tina Bengtsson; [2023]
  Nyckelord :Barn i behov av särskilt stöd; Diskursanalys; Extra anpassningar; Förskola; Kartläggning.;

  Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidrag Kartläggning av lärmiljön är det första steget att förhålla sig till när det framkommer svårigheter för ett barn i förskolan. Kartläggningen ligger sedan till grund för insättning av extra anpassningar och upprättning av en eventuell handlingsplan. LÄS MER

 5. 5. Relationer mellan pedagoger och barn i förskolan : En textanalys av avhandlingar

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Cecilia Fors; [2023]
  Nyckelord :Förskola; Förskollärare – Barn; Relationer; Textanalys;

  Sammanfattning : Denna studies bidrag till kunskapsfältet handlar om relationer mellan pedagoger och barn i förskolan och hur olika teorier bidrar med förståelseramar för dessa relationer i vetenskapliga studier och forskning. Studiens syfte är att kartlägga vilka teorier som förekommer i avhandlingar om relationer mellan pedagoger och barn i förskolan, synliggöra vilka olika relationer som avhandlingarna bidrar med förståelse för och vilka handlingskompetenser för förskollärare som framkommer i teorierna. LÄS MER