Sökning: "kvalitativ textanalys mkv"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden kvalitativ textanalys mkv.

 1. 1. Plugga MKV – förändra världen : En retorisk analys av programbeskrivningarna på Uppsalas och Göteborgs universitets webbplatser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Klara Ferngren Ådemark; Ellen Gräntz; [2019]
  Nyckelord :communication; communicator; professional identity; belonging; education; rhetorics; kommunikatör; yrkesidentitet; professionalisering; utbildning; retorik; MKV;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur svenska universitet argumenterar för sina respektive medie- och kommunikationsvetenskapliga utbildningar, liksom vilken bild universiteten ger av kommunikatörsyrket utifrån detta. Mer specifikt studeras argumentationen och de retoriska resurserna i programbeskrivningarna på två olika universitets webbplatser. LÄS MER

 2. 2. Partiledarna gör entré på Youtube : en kvalitativ textanalys av programmet Partitempen

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Kristina Pålsson; Lisa Rebecca Truedsson; [2018]
  Nyckelord :Youtube; svenska riksdagspartier; celebritisering; presidentalization; ethos; MKV; media; kommunikation; politik; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Följande uppsats med titeln ”Partiledarna gör entré på Youtube – En kvalitativ textanalys av Partitempen”, är skriven av Kristina Pålsson och Lisa Rebecca Truedsson, inom ämnet Medie- och kommunikationsvetenskap, vid Institutionen för kommunikation och medier, på Lunds universitet. Studiens metod är en kvalitativ textanalys med en hermeneutisk ansats. LÄS MER