Sökning: "kvalitativ undersökning Örebro Universitet"

Visar resultat 1 - 5 av 103 uppsatser innehållade orden kvalitativ undersökning Örebro Universitet.

 1. 1. Morgondagens HR-avdelning - en kvalitativ fallstudie om hur det agila synsättet påverkar individers identitet

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Kristin Andersson; Malin Wiktorsson; [2020]
  Nyckelord :Agile mindset; self-organized team; transparency; flexibility; collective; identity; Agilt synsätt; självorganiserade team; transparens; flexibilitet; kollektiv; identitet;

  Sammanfattning : To cope with the demands that are placed on organizations today, to possess the ability to continuously change and be adaptable, the agile mindset was developed. The agile mindset focuses, among other things, on self-organized teams to create efficiency and flexibility. In many cases this also leads to stronger cooperation between the employees. LÄS MER

 2. 2. Hur påverkar den nationella digitaliseringsstrategin undervisningen? : En förklarande kvalitativ undersökning med stöd av litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Caroline Ellwyn; Henrik Schön; Yasmin Kamil; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Föreställningar kring ledarskap och makt -En kvalitativ undersökning som har i syfte att studera vilka föreställningar en ledare i chefsposition har kring ledarskap och makt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Sofia Rehnwall; Johanna Zander; [2019]
  Nyckelord :Idea; leadership; power; gender categories; knowledge;

  Sammanfattning : Both myths and theories have, over time, been involved in shaping the importance of what leadership can mean. The depth devoted to leadership, the more complex the concept becomes. Power is also an abstract concept and should be included when studying leadership. LÄS MER

 4. 4. FRAMTIDENS KONTOR -En kvalitativ studie gällande medarbetare i en aktivitetsbaserad verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Marcus Rohlén; William Winterbom; [2019]
  Nyckelord :Activity based working; ABW; office zones; organizational effects; working method; social aspects; perceived efficiency; architectural aspect;

  Sammanfattning : The nature of work life and its formation have undergone major changes in recent decades. Activity-based working (ABW) is today one of the most popular working methods, where different office zones give employees the opportunity to control how and where to work. LÄS MER

 5. 5. Sociomatematiska normer och lärande imatematik : En kvalitativ undersökning av hur sociomatematiska normer framträder i gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Cecilia Verhaalen; [2019]
  Nyckelord :Sociomatematiska normer; sociala normer; förutsättningar för lärande; lusten att lära; matematikundervisning; socialkonstruktivism;

  Sammanfattning : Matematikämnet har varit och är i behov av en förändring i syfte att öka elevers kunskaper imatematik. Vid en förändring behövs forskning inom matematikdidaktik där resultatet kanbidra till praktiken. Syftet med den här studien är att undersöka och synliggöra hursociomatematiska normer kan påverka gymnasieelevers lärande i matematik. LÄS MER