Sökning: "kvalitativ undersökning csr"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden kvalitativ undersökning csr.

 1. 1. Granskning av hållbarhetsrapporter : En kvalitativ undersökning av arbetsprocessen och utmaningarna vid granskning av hållbarhetsrapporter

  Magister-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Mikaela Nordin; Therese Landström; [2020]
  Nyckelord :Audit; assurance; CSR; sustainability reporting; comfort; Revision; försäkran; CSR; hållbarhetsrapportering; komfort;

  Sammanfattning : Hållbarhetsredovisning har under de senaste åren kommit att öka vilket har resulterat i en större efterfrågan på en extern part som granskar hållbarhetsrapporten. Efterfrågan av hållbarhetsgranskningar har medfört nya områden att granska i kombination med nya utmaningar för revisionsyrket. LÄS MER

 2. 2. Klädindustrins hållbara utveckling - en studie av den svenska klädindustrins hållbarhetsrapportering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Viktoria Kallin; Tamara Djordjevic; Larisa Dedic; [2019]
  Nyckelord :Hållbarhetsrapportering; CONI-modellen; klädindustrin; CSR; legitimitetsteorin; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka på vilket sätt hållbarhetsrapporteringen har utvecklats av det förändrade lagkravet inom den svenska klädindustrin. Följaktligen undersöka på vilket sätt hållbarhetsrapporteringen kan förbättras och vilka brister som kvarstår. LÄS MER

 3. 3. VEM BRYR SIG? : En studie om jobbsökare, CSR och identifiering.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Helena-Philippa Horwitz; Jesper Kärki; [2019]
  Nyckelord :CSR; hållbarhet; greenwashing; identifiering; jobbsökare; SIT;

  Sammanfattning : Hållbarhetsämnet är mer aktuellt än någonsin i dagens samhälle och diskuteras i allt fler sammanhang och kontexter, men ur en jobbsökarkontext är området relativt outforskat. Den tidigare forskning som finns inom ämnet görs ur olika perspektiv och kommer till olika slutsatser, varför ett behov av en mer djupgående analys finns. LÄS MER

 4. 4. Vägen till hållbart värdeskapande : En kvalitativ studie om hållbara strategier

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Henrik Pettersson; Albin Nordmark; [2019]
  Nyckelord :Hållbart värdeskapande; Livsmedelsindustrin; CSR; CSV; Delat värde; Värdekedjor;

  Sammanfattning : Forskning visar att samhället måste börja ta ansvar för hållbarheten om den värld vi känner till ska kunna bestå långsiktigt. Historiskt sett har företagen klandrats för att tära på naturen och samhällets resurser, men inom ekonomisk forskning har det växt fram tankar om hur hållbart värdeskapande kan bidra till både lönsamhet och en mer långsiktigt hållbar framtid. LÄS MER

 5. 5. Investigating the Driving Forces Behind the Decision to Install Solar Power Systems as a Part of CSR : A Qualitative Study on Swedish Firms

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Johanna Eriksson; Anna Pálsdóttir; [2019]
  Nyckelord :CSR; Sustainability; Solar Power Systems; CSR; Hållbarhet; Solcellssystem;

  Sammanfattning : The urgency for firms to acknowledge and correct for their carbon footprint is increasing in scale and importance. A key to long run firm survival lies in whether companies take their Corporate Social Responsibility (CSR) seriously. LÄS MER