Sökning: "kvalitativ undersökning identitet"

Visar resultat 1 - 5 av 215 uppsatser innehållade orden kvalitativ undersökning identitet.

 1. 1. MODERSMÅLSUNDERVISNING I GRUNDSKOLAN ur ett lärar- och elevperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Flor Huamantumba; [2020-01-08]
  Nyckelord :Modersmål; modersmålsundervisning; attityder till modersmål; arbetssätt i modersmålsundervisning;

  Sammanfattning : I denna studie analyseras praxis för modersmålsundervisning i grundskolan. Studiens syfte är att undersöka hur modersmålsundervisningen genomförs i grundskolan, sett från elev- respek-tive lärarperspektiv. LÄS MER

 2. 2. Dirigering och Identitet : En kvalitativ undersökning av hur kördirigenter tolkar dirigering utifrån identitetsbegreppet i ett fenomenologiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Maja Hillered; [2020]
  Nyckelord :dirigering; identitet; musik och identitet;

  Sammanfattning : Gester, tecken och rörelser tillhör dirigeringens gestik och inom ramen för dirigering finns utöver gestik även metodik, kommunikation och den musikaliska helheten. Dirigering är en komplex form av musicerande och den är intressant för forskning i sin praktik, teori och mentalitet, där till exempel kommunikation och interaktion mellan dirigent och kör är ett uppmärksammat område. LÄS MER

 3. 3. Employer branding, den enda vägen till framgång? : En kvalitativ studie om Karlstads kommuns employer branding

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Frida Brundin; Linda Kanavina; [2019]
  Nyckelord :employer branding; identity; identification; profession; employer branding; identitet; identifikation; yrkesroll; yrkeskår;

  Sammanfattning : Employer branding är något som idag kan ses som en självklarhet för många arbetsgivare. De anställda ska identifiera sig med arbetsplatsens varumärke och representera det på sådant sätt som arbetsgivaren önskar. Det krävs dock en hel del förberedning och hårt arbete för att detta ska nå ut till de anställda. LÄS MER

 4. 4. Livet i mellanrummen : vardagslivet i en småort

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Viktor Botvidsson; [2019]
  Nyckelord :community; plats; identitet; bruksanda; globalisering; vardagsliv;

  Sammanfattning : Många småorter bär på en framgångsrik historia. De har ofta växt upp runt en lokal industri, en järnväg eller varit centrum för landsbygdskommuner. Inträdet i en ny tid präglad av globalisering och konsumtion har dock gjort dem marginaliserade och istället har de blivit monu-ment för en tid som inte längre är. LÄS MER

 5. 5. Unga tjejers upplevelser av YouTube-influencers innehåll och vad det har för betydelse för deras konsumtion och identitetsskapande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Sabina Sjödén; Emma Lundquist Olsson; [2019]
  Nyckelord :YouTube; Influencer; Identitet; Konsumtion; Ungdomar; Tjejer; Imitation; Status; Trovärdighet; Social Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : YouTube har blivit en plattform där unga tjejer spenderar mer tid än någonsin tidigare. Det har blivit en plattform där YouTube-influencers uttrycker sin kreativitet och förmedlar personligt innehåll. De blir således individer med stort inflytande över sin publik. LÄS MER