Sökning: "kvalitativ uppsats coaching"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden kvalitativ uppsats coaching.

 1. 1. Finns det direkta kopplingar? : En kvalitativ studie om mål och dess påverkan på inkubationsprocessen hos svenska inkubatorer

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Ward Abukaf; Johan Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :Business incubator; Goals; Incubation process; Selection; Coaching; Non-profit organization; Inkubator; Mål; Inkubationsprocess; Urval; Handledning; Icke-vinstdrivande organisation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inkubatorer är organisationer som syftar till att hjälpa nystartade företag att växa och överleva sina tidiga år. Det finns tydligt beskrivet hur inkubatorernas stödprocesserär utformade, men beskrivningar om hur och varför de utformats på detta sätt lyser med sin frånvaro. LÄS MER

 2. 2. Kollegialt lärande : en analys av begreppet och hur det används i några svenska kommuners utbildningsförvaltningar

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Siri Dam Bustad; [2018]
  Nyckelord :coaching; college learning; colaborative learning; Kollegialt lärande; professionell undervisningsutveckling; handledning; kollektivt lärande;

  Sammanfattning : Denna uppsats tar utgångspunkt i begreppet kollegialt lärande som de senaste åren har blivit ett välbekant inslag i svenska skolor. Studien riktar sig mot att undersöka hur kollegialt lärande beskrivs, initieras och används på huvudmannanivå i några svenska kommuner. LÄS MER

 3. 3. “Men det är ju roligt också” : En kvalitativ studie om socialsekreterares arbetssituation på socialtjänstens enhet för barn och ungdom

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Jacqueline Köhl; Janina Dias; [2016]
  Nyckelord :Social worker; Social service; work environment; coping strategies; stress; fatigue; coaching; demand-control model; social support; Socialsekreterare; socialtjänsten; arbetsmiljö; copingstrategier; stress; utmattningssymtom; krav- och kontroll; socialt stöd; handledning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att få en inblick i arbetsmiljön för socialsekreterare på socialtjänstens enhet för barn- och ungdom inom Stockholms län. Vi ville även ta reda på vilka arbetsmiljöaspekter de tycker är viktiga för det dagliga arbetet. LÄS MER

 4. 4. Fystränaren i svensk elitfotboll : Synen på kompetens och ledarskap

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Carl Ekström; [2016]
  Nyckelord :strength and conditioning; elite sports; leadership; coaching; soccer; competence; fystränare; elitidrott; ledarskap; fotboll; kompetens;

  Sammanfattning : Denna uppsats redovisar genom kvalitativ metod hur fystränare i Allsvenskan upplever sin bakgrund och kompetens, och deras syn på ledarskapet i den miljö de verkar i. I takt med att elitfotbollens organisation och prestationskraven inom densamma utvecklas ökar betydelsen av fysträning. LÄS MER

 5. 5. The language stimulating classroom. An ethnographic study focusing on the environment, opportunities and interaction

  Master-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Susanne Kristensen; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: Det språkstimulerande klassrummet. En etnografisk studie med fokus på miljö, möjligheter och interaktion. LÄS MER