Sökning: "kvalitativ utvecklingsprocess"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade orden kvalitativ utvecklingsprocess.

 1. 1. Hur ett noterat läkemedelsföretag skapar och underhåller värderingsmodeller för redovisning av forskning och utveckling

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Pettersson Fors; Sara Fares; [2023-02-21]
  Nyckelord :Forskning och utveckling; Immateriella tillgångar; IAS 38; Diskonterad kassaflödesvärdering; Kostnadsföringsmodellen; Läkemedelsföretag; AstraZeneca;

  Sammanfattning : Bakgrund & Problematisering: Läkemedelsbranschen är globalt ledande investerare inom forskning och utveckling. En forskning- och utvecklingsprocess tar i genomsnitt 10 till 15 år. För immateriella tillgångar tillåter standarden IFRS bedömningar angående aktivering för utvecklingsutgifter där olika värderingsmodeller är tillämpbara. LÄS MER

 2. 2. En skräckblandad längtan : en kvalitativ intervjustudie om hur förstföderskan förbereder sig inför att hantera smärta vid kommande förlossning

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Malin Bergström; Emma Lumbojev Brissman; [2023]
  Nyckelord :Pain management; preparation; support; midwife; partner; parental transition; SOC; expectant first-time mother.; Smärthantering; förberedelse; stöd; barnmorska; partner; föräldratransition; KASAM; förstföderska.;

  Sammanfattning : Under graviditeten sker en psykologisk utvecklingsprocess hos förstföderskan. Det är vanligt att förstföderskan har tankar om den kommande förlossningssmärtan under tredje trimestern. Förstföderskor har ett behov av att förbereda sig inför smärthanteringen, där barnmorskan är ett viktigt stöd. LÄS MER

 3. 3. Balancing Structure and Flexibility in Growing Software Development Companies

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Sanna Höglind; [2023]
  Nyckelord :Structure; Flexibility; Software development; Growth; Software process; Organizational structure; Struktur; Flexibilitet; Mjukvaruutveckling; Tillväxt; Utvecklingsprocess; Organisationsstruktur;

  Sammanfattning : Due to increasing competition in the market, software development companies need to constantly update their processes and keep their costs down to remain competitive. Small software development companies often lack financial resources and specialist expertise, making this increasingly difficult. Even though as much as 98. LÄS MER

 4. 4. Kärlek börjar inte alls med bråk : En översiktsstudie om våld i ungas parrelationer

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Clara Johansson Jensen; Josefine Samuelsson; [2023]
  Nyckelord :Unga; våld i nära relation; dejtingvåld; HBTQI; kön; vänner; föräldrar; uppväxtvillkor; arenor för våld; normer för våld; digitalt våld;

  Sammanfattning : Denna översiktsstudie syftar till att undersöka våld i ungas parrelationer oavsett sexuell läggning och belysa kunskapsluckor inom fenomenet. Ytterligare syftar studien till att undersöka ungas upplevelse av våldet genom att identifiera hur unga hanterar våld, riskfaktorer kopplat till våldet och vilka konsekvenser våldet kan medföra. LÄS MER

 5. 5. VAD BEHÖVER MEDARBETARNA FÖR ATT KUNNA SÄTTA FOTEN I KUNDENS SKOR? - En kvalitativ fallstudie om medarbetares förutsättningar för att skapa kundvärde

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Sara Christiansson; [2022-07-05]
  Nyckelord :Den lärande organisationen; kundresa; kundupplevelse; medarbetarskap; medarbetarskapshjulet; organisationskultur;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med fallstudien är att utvärdera och analysera vilka förutsättningar som finns för att medarbetarna ska kunna skapa kundvärde och förmedla en god kundresa. Teori: Studien utgår ifrån ett programteoretiskt perspektiv och består av teorier som medarbetarskapshjulet och den lärande organisationens fem discipliner. LÄS MER