Sökning: "kvalitativa egenskaper revisor"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden kvalitativa egenskaper revisor.

 1. 1. Motivationsfaktorer inom revisionsbranschen : En kvalitativ studie om varför revisorer i generation Y stannar kvar inom branschen trots hög arbetsbelastning

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Sara Ek Fliesberg; Emma Backman; [2019]
  Nyckelord :auditor; flexibility; generation Y; job-satisfaction; motivation; stress; workload; arbetsbelastning; arbetstillfredsställelse; generation Y; motivation; revisor; stress; flexibilitet;

  Sammanfattning : Arbetsbelastningen är idag en betydande stressfaktor inom revisionsyrket som resulterar i att många anställda avslutar sin anställning i tidigt skede. Detta på grund av det tids- och prestationskrävande yrket som innebär långa arbetsdagar och stort ansvarstagande för revisorerna. LÄS MER

 2. 2. Digitalisering inom revisionsbranschen : en kvalitativ studie om hur revisorns dubbla roller har påverkats

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Erica Nilsson; Malin Olsson; [2017]
  Nyckelord :digital revision; revisorns roll; revisor; automatisering; informationsteknologi; revision; revision automation;

  Sammanfattning : Information technology's rapid development forces organizations to adapt to the trends it brings, the audit profession is not an exception. Digitization means, among other things, that new technology changes working methods, routines and how the products and services themselves are delivered and offered. LÄS MER

 3. 3. Nedskrivning av Goodwill : En studie utifrån analytikers och revisorers perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Pernilla Henstam; Per Söderstrand; [2015]
  Nyckelord :Goodwill; subjektivitet; kvalitativa egenskaper; IFRS 3; revisor; ekonomianalytiker;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att tolka två olika intressenters resonemang kring konceptet nedskrivning av goodwill med hänsyn till redovisningens kvalitativa egenskaper och standarden IFRS 3. Studien är genomförd med en kvalitativ forskningsmetod och en itterativ ansats. LÄS MER

 4. 4. Komponentmetoden enligt K3 : En studie om dess påverkan på redovisningens kvalitativa egenskaper

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Simon Fogelberg; Anton Mellström; Christofer Östman; [2015]
  Nyckelord :Komponentmetoden; K3; revisor; redovisning; anläggningstillgångar; relevans; korrekt återgivande; jämförbarhet.;

  Sammanfattning : Bakgrund:                                Från och med 1 januari 2014 gäller K3-regelverket för många företag i Sverige. En av de förändringar som regelverket medför är komponentmetoden vilket förändrar hanteringen av materiella anläggningstillgångar, vilket kan få effekter på redovisningen. LÄS MER

 5. 5. Frivillig revision - Vad avgör rekommendationen? : En studie ur revisorns perspektiv

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten

  Författare :Sanna Kraff; Alexandra Salomonsson; [2014]
  Nyckelord :Voluntary audit; abolishment of the mandatory audit; recommendation; accountant; questionnaire survey; Frivillig revision; revisionspliktens avskaffande; rekommendation; revisor; enkätundersökning;

  Sammanfattning : Aim The aim of the thesis is to explain the factors that affect the auditor's recommendation concerning audit services to customers who are not subject to mandatory auditing.Background and problem In 2010 mandatory auditing for small companies was abolished. LÄS MER