Sökning: "kvalitativa egenskaper"

Visar resultat 1 - 5 av 650 uppsatser innehållade orden kvalitativa egenskaper.

 1. 1. Kapitalbudgeteringsprocessen i praktiken En fallstudie om hur ett företag arbetar med kvantitativa metoder och kvalitativa aspekter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Olof Hansson Linde; Viktor Sjöstedt; [2020-07-01]
  Nyckelord :Kapitalbudgeteringsprocess; kvantitativa metoder; kvalitativa aspekter; lönsamhet; risk; centralisering; fokus; integration; finansiell; investeringar;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion : Kapitalbudgeteringsprocessen är oerhört viktig förföretag. Varje år spenderar företag betydande summor på investeringar. För att fatta beslutgällande dessa har alla företag en kapitalbudgeteringsprocess där det ingår kvantitativametoder och kvalitativa aspekter. LÄS MER

 2. 2. Stad eller land : Vad styr det rumsliga utfallet i gränslandet?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Jonna Grandics; Isabelle Laakkonen Johansson; [2020]
  Nyckelord :Stadsnära tätorter; planeringstrender; centralortsteorin; peri-urbanitet och Urban Sprawl;

  Sammanfattning : Skåre och Skattkärr är två av Karlstads stadsnära tätorter. Trots deras liknande geografiska förutsättningar i anslutning till staden skiljer sig orterna åt. LÄS MER

 3. 3. Handlingsplaner relaterade till särskild begåvning i skolan : En totalpopulationsundersökning av Sveriges kommuner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Fanny Mossberg; Ann-Mari Paldán Wikström; [2020]
  Nyckelord :handlingsplan; ledning och stimulans; särbegåvning; särskild begåvning; totalpopulationsundersökning;

  Sammanfattning : Enligt Skollagen ska elever som lätt når de mål som ska uppnås ges ledning och stimulans att nå längre och utvecklas i enlighet med sin fulla potential. Syftet med studien var att kartlägga i vilken utsträckning handlingsplaner för särskilt begåvade elever förekommer i Sveriges samtliga kommuner samt att beskriva och analysera innehållet i dessa handlingsplaner. LÄS MER

 4. 4. Växtsubstrat för en hållbar stad

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elias Gabrielsson; Victor Stål; [2020]
  Nyckelord :växtsubstrat; pimpsten; biokol; växtbädd; skelettjord; kompaktering; vattenhållande förmåga;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka två befintliga växtsubstratsystem som används för perenner och lignoser i urbana miljöer. Detta görs i syfte med att städerna utvecklas och förtätas i en allt snabbare takt. Förtätade städer kräver fler nya och innovativa gröna lösningar för att uppnå kvalitativa resultat. LÄS MER

 5. 5. Förväntningar av artistprofilering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Antonio Charry Qvarforth; [2020]
  Nyckelord :artistvarumärke; kvalitativa intervjuer; musikbranschen; skoldiskurs; diskursanalys; artist;

  Sammanfattning : Studien syftar till att, genom diskursanalys, undersöka erfarenheter och upplevelser av artistprofilering. I undersökningens kvalitativa intervjuer deltog tre intervjupersoner. LÄS MER