Sökning: "kvalitativa faktorer"

Visar resultat 21 - 25 av 3100 uppsatser innehållade orden kvalitativa faktorer.

 1. 21. Inlärarstrategier i franska som andraspråk enligt Oxfordmodellen : En intervjustudie med andraspråksinlärare i Frankrike

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Paula Wolters; [2019]
  Nyckelord :Andraspråksinlärning; inlärarstrategier; second language acquisition; learning strategies; inlärarprofiler; language learning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att studera förekomsten av strategier hosandraspråksstuderande i franska. Den syftar även till att utveckla och analyserafaktorer som kan påverka valet av strategi.Den teoretiska förankringen är en kategorisering av inlärarstrategier utifrånden amerikanska språkprofessorn Rebecca L Oxfords modell. LÄS MER

 2. 22. PATIENTENS SEXUELLA HÄLSA, VEMS ANSVAR?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Mariama Kamara; Luna Karamehic; [2019]
  Nyckelord :hinder; kommunikation; omvårdnadsprocessen; sexuell hälsa; sjuksköterskor; upplevelse;

  Sammanfattning : Kamara. M & Karamehic. L. Patientens sexuella hälsa, vems ansvar? Sjuksköterskors upplevda hinder vid samtal med patienter om sexuell hälsa. LÄS MER

 3. 23. Hinder vid utövande av evidensbaserad omvårdnad (EBO) : En kvalitativ litteraturstudie om sjuksköterskans upplevda hinder vid utövande av EBO

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Manar Hassan; [2019]
  Nyckelord :Evidensbaserad omvårdnad; Förbättringsarbete; Hinder; Kvalitativ; Sjuksköterska; Utövande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att utöva evidensbaserad omvårdnad (EBO) är en bland sjuksköterskans kärnkompetenser och ansvarsområde enligt lagstiftning. Trots det så visar befintlig forskning att det finns olika faktorer som hindrar detta utövande. LÄS MER

 4. 24. Faktorer som påverkar sjuksköterskors omvårdnadsåtgärder vid prevention av trycksår på sjukhus : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Sabina Lund; Monika Sundberg; [2019]
  Nyckelord :Knowledge; Nurse; Nursing care; Pressure ulcer; Kunskap; Omvårdnadsåtgärder; Sjuksköterska; Trycksår;

  Sammanfattning : Bakgrund Trycksår orsakar ett lidande hos patienter och medför stora samhällskostnader. Sjuksköterskors kunskap avseende omvårdnadsåtgärder vid prevention av trycksår upplevs vara bristande. Syfte Att beskriva faktorer som påverkar sjuksköterskors omvårdnadsåtgärder vid prevention av trycksår på sjukhus. LÄS MER

 5. 25. Upplevelsen av arbetsmotivation bland unga vuxna 20-25 år.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Psykologi; Högskolan i Gävle/Psykologi

  Författare :Madeleine Hellström; Louise Wallberg; [2019]
  Nyckelord :work motivation; intern and extern motivational factors; age differences; arbetsmotivation; inre och yttre motivationsfaktorer; åldersskillnader;

  Sammanfattning : This study aimed to examine the experience of work motivation among young adults between the ages of 20-25 years old. Eight qualitative interviews were held with a semi-structured method. LÄS MER