Sökning: "kvalitativa intervjuer med modersmålslärare"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden kvalitativa intervjuer med modersmålslärare.

 1. 1. Barns modersmål i förskolan : En studie om hur olika ramfaktorer påverkar förskollärares realiseringsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alexandra Sjöstedt; Julia Mansfield; [2023]
  Nyckelord :Didaktik; förskola; modersmål; barns modersmål; realiseringsarbete; förskollärare; ramfaktorer; läroplansteori; utbildning; undervisning; flerspråkighet; läroplanen; läroplansmål; föräldrasamverkan; språk;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa intervjustudie synliggörs förskollärarnas arbete kring läroplansmålen om modersmål i förskolan. Syftet med studien är att genom intervjuer med förskollärare utveckla kunskap om hur de transformerar och realiserar läroplanens mål kring barns modersmål och flerspråkighet i förskolan, hur förskollärarna upplever att det är att realisera de här läroplansmålen samt hur samverkan med hemmet kan vara ett stöd. LÄS MER

 2. 2. Genrepedagogiken som metod för språkinlärning i modersmålsundervisning: nya utmaningar i en modern svensk kontext

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Rawan Farouk Omar Albayati; Intsar Falah; [2023]
  Nyckelord :genrepedagogik; cirkelmodellen; scaffolding; den systematiskt funktionella grammatiken;

  Sammanfattning : Vi är två lärarstudenter med inriktning modersmål som läser den sista terminen på VALutbildningen. I vårt examensarbete kände vi båda att vi ville skriva om ett viktigt ämne som ger oss kunskaper i vår yrkesroll som modersmålslärare. LÄS MER

 3. 3. Modersmålsundervisningens betydelse för flerspråkiga elevers identitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Jehan Saad Haza; Iman Alchihawi; [2023]
  Nyckelord :Nyckelord: flerspråkighet; lärande identitet; modersmål och transspråkande.;

  Sammanfattning : Abstrakt Syftet med studien är att undersöka modersmålsundervisningens betydelse för flerspråkiga elevers lärande och identitet. Dessutom undersöker vi hur ämneslärare på en 7–9 skola samarbetar med modersmålslärare i syfte att utveckla elevernas identitet. LÄS MER

 4. 4. Formativ bedömning i modersmålsundervisning : Ett sätt att främja lärande och utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :ALI SHAMMARI; Fatma Hashem; [2022]
  Nyckelord :formativ bedömning; självreglering; modersmålsundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka hur modersmålslärare arbetar med formativ bedömningi sin undervisning, samt vilka pedagogiska implikationer denna typ av bedömning har påelevens lärande, motivation och måluppfyllelse. Intresset bakom valet av det härproblemområdet grundar sig i att vi, i vårt dagliga arbete med modersmål, har identifierat ettantal utmaningar och svårigheter i just arbetet med modersmålsundervisning. LÄS MER

 5. 5. Hur integrerar modersmålsläraren skönlitteratur i sinmodersmålsundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Remaa Alwair; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att fördjupa kunskapen om hur modersmålslärare i sin undervisning förhåller sig till skönlitteratur, vilka didaktiska val de gör i fråga om skönlitteratur och hur de använder sig av olika skönlitterära genrer i språkutvecklande syfte utifrån elevers olika behov.För att genomföra studien har jag använt mig av kvalitativa intervjuer med elva arabiska modersmålslärare från olika bakgrunder och dialekter. LÄS MER