Sökning: "kvalitativa studier om makt"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden kvalitativa studier om makt.

 1. 1. Patienters upplevelse av att vara intuberade samt lätt sederade på en intensivvårdsavdelning utifrån perspektivet vårdlidande : En litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Anestesiologi och intensivvård

  Författare :Hanna Wiberg Öster; Kamaljit Kaur; [2022]
  Nyckelord :Patient experience suffering sedation intensive care mechanical ventilation; Patientupplevelsen sedering lidande intensivvård mekanisk ventilation;

  Sammanfattning : Bakgrund Målet med intensivvård är att uppnå det bästa medicinska samt omvårdnadsmässiga resultatetutan komplikationer. Det har tidigare varit standard att djupt sedera patienter som erhållermekanisk ventilation. LÄS MER

 2. 2. Feedback – en utvecklande gåva : En studie om samband mellan psykologiska behov och upplevelsen av feedback

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Julia Pettersson Fowelin; Cornelia Takter; [2021]
  Nyckelord :Feedback; motivation; McClelland; Self Determination Theory; The Power of Feedback; organisation; psykologiska behov;

  Sammanfattning : I denna uppsats presenteras en kvalitativ studie av eventuella samband mellan individers psykologiska behov och upplevelsen av feedback. Studien syftar till att förstå hur anställdas psykologiska behov påverkar vilken sorts feedback som ger effekt på motivation. LÄS MER

 3. 3. Ett outhärdligt lidande : En litteraturstudie om erfarenheter av att leva med svårläkta bensår

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Nellie Tedenby; Sandra Sellgren; [2021]
  Nyckelord :Hard-to-heal leg ulcer; Literature study; Lived experiences; Nursing; Patient; Levda erfarenheter; Litteraturstudie; Omvårdnad; Patient; Svårläkta bensår;

  Sammanfattning : Bakgrund: Svårläkta bensår är symtom på underliggande sjukdom och drabbar cirka två procent av befolkningen. Det är ett plågsamt tillstånd som kräver kontinuerlig omvårdnad under långa perioder.  Syfte: Syftet var att belysa vuxna personers erfarenheter av att leva med svårläkta bensår. LÄS MER

 4. 4. Samsyn och motsägelser i kunskapens namn En intervjustudie av socialchefers diskurser om socialsekreterares kunskapsinhämtning och -användning

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Johanna Brunzell; [2020-06-29]
  Nyckelord :kompetens; kunskap; socialchefer; socialsekreterare; socialt arbete; socialtjänsten;

  Sammanfattning : Det finns flera skäl till att kunskap är viktigt att diskutera inom socialt arbete och inom socialtjänsten i synnerhet. I denna uppsats undersöker jag, genom kvalitativa intervjuer, hur socialchefer talar om socialsekreterares kunskap. LÄS MER

 5. 5. DigiJag: A participatory design of an e-learning and social platform accessible to users with moderate intellectual disabilities

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Nikolaos Syropoulos; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Digital education provides lifelong learning opportunities and acquisition of new skills and the importance of developing flexible e-learning platforms, taking into account the endusers’ needs and experiences, is high. People with intellectual disabilities are the most likely group to encounter challenges related to school while they are underrepresented in studies in web accessibility and digital education. LÄS MER