Sökning: "kvalitativt angreppssätt"

Visar resultat 1 - 5 av 210 uppsatser innehållade orden kvalitativt angreppssätt.

 1. 1. Robotisering av manuella arbetsprocesser. En fallstudie av robotiserade processer i den svenska bankindustrin

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Yaroslava Lindholm; [2019-05-07]
  Nyckelord :robotisering; digitalisering; effektivitet; sensemaking; bank; medarbetare;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur robotiseringen av en tidigare manuell process bidrar till upplevelsen av tidseffektivitet hos medarbetarna. En av Sveriges storbanker har valts ut för att genomföra denna uppsats. LÄS MER

 2. 2. Effekter av kameraövervakning av boskap hos sex lantbrukare i Sverige

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Nicklas Johansson; [2019]
  Nyckelord :Kameraövervakning; Precision livestock farming; Smart farming;

  Sammanfattning : Bakgrund: Lantbruket står inför stora framtida utmaningar som t.ex. stora befolkningsökningar och minskade jordbruksarealer. Ett förslag för att lösa en del av problemet och öka effektiviteten inom lantbruket är att implementera och använda olika digitala tjänster och produkter. LÄS MER

 3. 3. Språkcafé : "Det är inte så strukturerat, det faller sig naturligt"

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Linda Halvarsson; [2019]
  Nyckelord :Språkcafé; Volontär; Språk; Ramverk; Socialt utbyte;

  Sammanfattning : Studien undersöker volontärer och deras egna upplevelse av sitt språkcafé som drivs i Röda Korsets regi i en kyrkas lokal i en svensk mellanstor stad, där volontärer och deltagare träffas en kväll i veckan för att träna svenska. Mitt angreppssätt för studien är kvalitativt och mitt empiriska material baseras på mina fältanteckningar från sju deltagande observationer som jag gjort under november och december månad 2018 samt fyra enskilda intervjuer jag utfört med volontärer på språkcafét under samma tid. LÄS MER

 4. 4. OANSVARIG, EGOISTISK OCH NAIV. En kritisk diskursanalys av framställningen av överskuldsatta föräldrar på tv-programmet Lyxfällan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emelie Björkman Gutenberg; [2018-11-02]
  Nyckelord :överskuldsatta; reality-tv; diskurser; social klass;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att utifrån ett diskursanalytiskt angreppssätt analysera hur överskuldsatta och socioekonomiskt utsatta föräldrar framställs på tv-programmet Lyxfällan. Vidare var syftet att utifrån detta försöka identifiera och analysera vilka diskurser om denna grupp som blir synliga i Lyxfällan. LÄS MER

 5. 5. “Du måste vara flexibel och engagerad” : En studie om anställningsbarhetsdiskursens närvaro i rekryteringsprocessen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Frida Berntsson; Emma Gartram; [2018]
  Nyckelord :anställningsbarhet; flexibilitet; diskurs; styrningsrationaliteter; individualisering;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar hur anställningsbarhet är ett föränderligt fenomen som fått ökad betydelse på den svenska arbetsmarknaden. Anställningsbarhet kan förstås som en diskurs i samhället gällande hur en individ bör vara för att få arbete, kunna behålla det samt kunna få ett nytt om situationen kräver det. LÄS MER