Sökning: "kvalitativt angreppssätt"

Visar resultat 1 - 5 av 99 uppsatser innehållade orden kvalitativt angreppssätt.

 1. 1. En ideell organisations arbete med läxhjälp

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sara Maroufkhani; Natyra Gashi; [2018]
  Nyckelord :skolan; läxhjälp; ideell organisation; roll; samverkan;

  Sammanfattning : Sveriges skolor har i takt med samhällsutvecklingen genomgått reformer som har skapat en allt ökat decentralisering. Vidare präglas skolan av en problematik gällande likvärdighet i utbildningen för dess elever. LÄS MER

 2. 2. Nya informationskravet i revisionsberättelsen hos företag av allmänt intresse - kommunikativt eller symboliskt värdebidrag? : En kvalitativ studie av banker och kreditmarknadsinstitut

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Anna Thörnäs; Elvira Stehn; [2018]
  Nyckelord :Förväntningsgap; Informationsgap; Revisorsproffesion; Revisionsberättelse; Värdebidrag; Kommunikativt värde; Symboliskt värde och Informationskrav;

  Sammanfattning : Examensarbetet avhandlar hur den historiskt kritiserade revisionsberättelsens utformning och värdebidrag har påverkats efter införandet av det nya informationskravet RevR701. Det nya informationskravet innehåller rapporteringskrav om vad som benämns som annan information respektive särskilt betydelsefulla områden för revisionen. LÄS MER

 3. 3. Redovisningskonsulter i mindre IT-bolag med tillväxtambitioner : Hur och varför uppstår klienttillfredsställelse hos företagsledare?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Andreas Pjerne; Martin Börjesson; [2018]
  Nyckelord :Företagsledare; klienttillfredsställelse; förväntningar; mindre företag; redovisningskonsult;

  Sammanfattning : Sedan revisionsplikten avskaffades 2010 har efterfrågan på redovisningskonsulter ökat. Tidigare forskning har även gett indikationer på att IT-bolag med tillväxtambitioner efterfrågar externa rådgivningstjänster i högre utsträckning än övriga branscher. LÄS MER

 4. 4. Revision i realtid: Förväntningar inom den svenska revisionsprofessionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Emil Lundqvist; Viktor Lidén; [2018]
  Nyckelord :Revision i realtid; traditionell revisionsprocess; revisionsprofession; digitalisering; förväntningar;

  Sammanfattning : Redovisningsbranschen har utvecklats kraftigt på senare år med hjälp av teknologiska hjälpmedel som möjliggör att en transaktion redovisas samtidigt, eller kort efter den har ägt rum. Detta kommer i sin tur ställa krav på att revisionen anpassar sig till redovisningen genom att vara mer frekvent. LÄS MER

 5. 5. Förändringsprocess med fokus på ledarskap : en fallstudie av EHB

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Torbjörn Moxstad; Wictor Svärd; [2017]
  Nyckelord :förändringsprocess; ledarskap; motivation; styrelse; VD;

  Sammanfattning : Förändringsprocesser är vanligt förekommande inom företag och det är något som organisationer ständigt arbetar med. En förändring tar tid att implementera i ett företag, det krävs tydliga och väl förklarade direktiv för att som anställd vilja delta aktivt i en förändringsprocess. LÄS MER