Sökning: "kvalitetsgranskning"

Visar resultat 1 - 5 av 785 uppsatser innehållade ordet kvalitetsgranskning.

 1. 1. Excentrisk träning för höftadduktorer- effektiv för ökad excentrisk styrka och som förebyggande metod för ljumskbesvär hos fotbollsspelare : En litteraturgranskning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Villiam Johansson; Andreas Larsson; [2023]
  Nyckelord :excentrisk träning; fotboll; höftadduktorer; ljumskbesvär; skadeförebyggande träning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ljumskbesvär är vanligt förekommande hos fotbollsspelare. En av de vanligaste orsakerna till detta tycks vara låg excentrisk styrka i höftadduktorerna (EHAD). Excentrisk träning är en metod som används för att öka EHAD och förebygga ljumskbesvär. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans skiftarbete och dess inverkan på patientsäkerheten

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Rebecca Pettersson; Patricia Galatean; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Ett av sjuksköterskans ansvar är att utföra patientsäker vård, genom att arbeta med evidensbaserad och förebyggande omvårdnad. Sjuksköterskor i Sverige jobbar ofta treskift inom den slutna vården, vilket innebär att sjuksköterskor roterar olika skift olika tider på dygnet. LÄS MER

 3. 3. Psykisk ohälsa relaterat till hjärtsvikt,- patienters upplevelser. : - En kvalitativ litteraturöversikt

  M1-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Alma Gard; Joanna Olsson; [2023]
  Nyckelord :Nursing; suffering; chronic heart disease; emotional symptoms; person-centered care; Omvårdnad; lidande; kronisk hjärtsjukdom; emotionella symtom; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: En stor del av alla patienter med hjärtsvikt lider av mental ohälsa som till exempel depression. Depression är förknippat med en ökad risk för både ett ökat behov av sjukhusvård och för död hos hjärtsviktspatienter. Syfte: Att beskriva upplevelser av vad som påverkar den psykiska hälsan hos patienter med kronisk hjärtsvikt. LÄS MER

 4. 4. Lärares val av undervisningsmaterial i matematik via digitala plattformar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Cecilia Nilsson; [2023]
  Nyckelord :arbetsblad; digitala plattformar; kvalitetsgranskning; matematik; undervisningsmaterial; urvalsprocess;

  Sammanfattning : Det finns idag en i princip oändlig källa med egengjorda delade undervisningsmaterial i matematik att tillgå på sociala medier och andra digitala plattformar. Hur ska lärare veta vilka material de ska välja och vad är det som utmärker kvalitet på dessa material? Syftet med detta examensarbete är att belysa vilka faktorer som blir viktiga i urvalsprocessen när matematiklärare väljer undervisningsmaterial i matematik nedladdade alternativt köpta via digitala plattformar av olika slag. LÄS MER

 5. 5. Kartläggning av aktivitetsidentitet för män med erfarenhet av att sitta i fängelse

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

  Författare :Tanya Karlsson; Katarina Moe; [2023]
  Nyckelord :Arbetsterapi; Kriminalvård; Roller; Meningsfull Aktivitet; Intagen; Kriminalitet; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Aktivitetsidentiteten byggs upp av aktiviteter och roller som ingår i människor liv, den formas över tid av både negativa och positiva händelser. Vid ett fängelsestraff påverkas aktivitetsidentiteten eftersom aktiviteter och dagliga rutiner förändras. LÄS MER