Sökning: "kvalitetshandbok"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet kvalitetshandbok.

  1. 1. Kvalitetsledningssystem : Strukturering i en innovativ företagsmiljö

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Ingenjörshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Ingenjörshögskolan

    Författare :Ida Stray; Anna Karlsson; [2010]
    Nyckelord :ISO 9000:2005; ISO 9001:2008; process; processchema; kvalitet; ledningssystem; kvalitetsstyrning; organisationsstruktur; strukturering; förbättringsarbete; kvalitetshandbok;

    Sammanfattning : Ted Bernhardtz at work (T.B) är ett litet och innovativt företag med stora kunder. T.B harvuxit utanför gränserna av vad som kan beskrivas som en enkel och överskådligföretagsstruktur. LÄS MER