Sökning: "kvalitetskontrollsystem"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet kvalitetskontrollsystem.

 1. 1. Monitoring surface cleanliness of manufactured metal parts using camera technique

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Emir Pozzi Colakovic; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Technical surface cleanliness is a mandatory requirement for many production lines. It is part ofthe quality control process to ensure that the surfaces of the manufactured components are freeof contaminations and are ready for the next step in the production line. LÄS MER

 2. 2. Kvalitetskontrollsystem hos måltidsindustrin i Ryssland

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Ernesto Agaev; [2014-06-25]
  Nyckelord :Livsmedelskontroll; Ryssland; måltidsindustri; privat sektor; offentlig sektor;

  Sammanfattning : Arbetet behandlar kontrollsystemen hos måltidsindustrin i Ryssland. Det är av intresse för mig eftersom jag ursprungligen kommer från Ryssland och har nu gått igenom en restaurangmanagerutbildning i Sverige. Det är intressant studera hur kontrollsystemet ser ut i ett annat land. LÄS MER

 3. 3. Revisionskvalitet - Kan belöningssystem leda till kvalitetshotande beteende inom revision?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Bosnjak; Einar Björgvinsson; [2014]
  Nyckelord :Belöningssystem; monetära belöningar; motivation; revisionskvalitet; kvalitetshotande beteende;

  Sammanfattning : Den här studien behandlar belöningssystem och om incitament av monetär karaktär kan komma att påverka revisorers beteende och revisionskvaliteten. Utifrån teorier av Kohn (1993); Gneezy och Rustichini (2000); Bonner och Sprinkle (2002) förutsätts det att finansiella belöningar försämrar arbetsprestationen och kvaliteten. LÄS MER

 4. 4. Revisionskvalitet - en kritisk granskning av normer och praxis

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Annika Wedin; Huyen Trang Tran; [2011]
  Nyckelord :management; Företagsledning; Management of enterprises; förväntningsgap; revisorns roll; revisionskvalitet; ISQC 1; kvalitetskontrollsystem; Business and Economics;

  Sammanfattning : ISQC 1 uppfyller inte en central del i kvalitetsbegreppet vilken innebär att allmänhetens förväntningar skall överträffas. De revisionsbyråers egenutvecklade kvalitetskontrollsystem som vi har utvärderat uppfyller inte heller denna centrala del av kvalitetsbegreppet. LÄS MER

 5. 5. Feldiagnos av växellådor med ljud- och vibrationsanalys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för systemteknik; Linköpings universitet/Institutionen för systemteknik

  Författare :Dan Sundström; Daniel Ahlberg; [2009]
  Nyckelord :Diagnos; Signalbehandling; Tidsmedelvärde; Växellåda; Accelerometer; Mikrofon; Vibration; Vibrationsanalys; Ljud;

  Sammanfattning : Volvo Powertrain i Köping tillverkar växellådor till tunga fordon, som lastbilar och bussar. Varje tillverkad växellåda provkörs innan den levereras till kund, det vill säga till något av de bolag inom koncernen som slutmonterar växellådan i fordonet. LÄS MER