Sökning: "kvalitetsplan it"

Hittade 1 uppsats innehållade orden kvalitetsplan it.

  1. 1. Hur ska framtidens äldreboende utformas? -En fallstudie gjord på tre äldreboenden i Sverige

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

    Författare :Amanda Claesson Höjer; [2017]
    Nyckelord :Technology and Engineering;

    Sammanfattning : Boendet har en stark koppling till äldres livskvalitet. Utformningen av äldres boendemiljö är viktig då de spenderar mycket tid i och i nära anslutning till boendet. Boendemiljön påverkar hur trygg den boende känner sig där exempelvis hala golv eller dålig belysning kan skapa en känsla av otrygghet. LÄS MER