Sökning: "kvalitetssäkring och spårbarhet"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden kvalitetssäkring och spårbarhet.

 1. 1. Utveckling av marknader för avfallsbaserade resurser : En fallstudie på återanvändning av komplexa avfallsströmmar ur ett värdekedjeperspektiv

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik; Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Elsa Bertils; Herman Elvingson; [2019]
  Nyckelord :waste; markets; market regulation; reuse; recycling; resource efficiency; value chain; sludge; bottom ash; slag; organic fertilizer; waste policy; policy; avfall; marknader; återvinning; återanvändning; resurseffektivitet; värdekedja; rötslam; biogödsel; slaggrus; bottenaska; Revaq; SPCR 120; handel; avfallslagstiftning; styrmedel; styrning;

  Sammanfattning : Immense amounts of waste are generated daily by our society, and the management of these streams is a critical societal function. Part of this work is reusing and recycling materials with attractive properties, which is also an imperative step towards circular material flows. LÄS MER

 2. 2. 3D-MODELLBYGGHANDLING:VERKLIGHET ELLER UTOPI? : En studie inriktad på kvalitetssäkring

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik; Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Oscar Wikesjö; Tobias Enlund; [2018]
  Nyckelord :3D-modell; 3D; 3D-granskning; Egenkontroll; BIM; Granskning; CoClass; BIP-koder; Projektering; Samordning; Spårbarhet; Status; Bygghandling; Revit; Modellhandling;

  Sammanfattning : The building industry is facing large changes regardingtechnology: paper drawings are transforming into 3D models andmore information is becoming digital. This report diagnosesweaknesses that exist in today’s quality controls of 3D models andcreates the foundation for quality control of 3D models. LÄS MER

 3. 3. Ett visionbaserat koncept för ökad kvalitet ut till kund

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Johannes Kautto; Erika Torrång; [2017]
  Nyckelord :Visionsystem; kvalitetssäkring och spårbarhet;

  Sammanfattning : ABSTRACT Purpose: The purpose of the study is to investigate what aspects to observe when introducing a concept for inspection of critical surfaces, product traceability and future automation in an industrial production line. To attain a clearer structure in the study, the purpose has been divided into three sub-questions from which the authors have analysed the area of subject. LÄS MER

 4. 4. Method for quality assurance of mine-surrogates

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Niclas Forsman; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ett av projekten som drivs av Försvarets Materielverk (FMV) går ut på att kvalitetssäkra de surrogatminor som används för att utvärdera minskyddet hos stridsfordon. Surrogatminorna gjuts i TNT av företaget Nammo LIAB och används sedan enligt en testprocess som är reglerad av standarden STANAG 4569 (Edition 2) Protection Levels for Occupants of Armoured Vehicles och AEP55 Procedures for evaluating the protection level of armoured vehicles. LÄS MER

 5. 5. Spårbarhet och kvalitetssäkring i livsmedelsindustrin : fallstudie av Kungsörnens produktsortiment

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för teknik och hållbar utveckling

  Författare :Jakob Carlborg; [2012]
  Nyckelord :kadmium; Kungsörnen; Slam; spårbarhet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER