Sökning: "kvalitetsteknik"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade ordet kvalitetsteknik.

 1. 1. Kvalitetssäkring av den interna kommunikationsprocessen vid Åbymässan AB : En studie utförd med hjälp av kvalitetstekniska arbetssätt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Kindström Louise; [2019]
  Nyckelord :Internal communication; ISO 9001: 2015; Quality assurance; Organizational communication; standardization; quality technology; Total Quality Management; Intern kommunikation; ISO 9001:2015; Kvalitetssäkring; Organisationskommunikation; standardisering; kvalitetsteknik; Total Quality Management;

  Sammanfattning : Denna uppsats är skriven i intresse av nystartade Åbymässan AB i Göteborg angående hur de kan kvalitetssäkra och förbättra deras interna kommunikationsprocess. Företaget ingår i Easyfairs Group och är ett tjänsteföretag inom evenemangs- och mässbranschen. LÄS MER

 2. 2. Tillämpning av modell för mätning av kvalitetsbristkostnader : Examensarbete om kvalitetsbristkostnader hos CNC Quality AB

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Samuel Lundell Vakkuri; [2019]
  Nyckelord :Kvalitetsbrister; Kvalitetsbristkostnader; Kvalitetsteknik; Produktion; Samuel Lundell Vakkuri; CNC Quality AB;

  Sammanfattning : Begreppet kvalitetsbristkostnader handlar om att veta vad avsaknaden av kvalitet kostar en organisation samt dess effekter och orsakande faktorer. Att mäta kvalitetsbristkostnader gör det möjligt att identifiera förbättringsmöjligheter och i framtiden kunna mäta resultatet med kvalitetsarbetet. LÄS MER

 3. 3. Offensiv kvalitetsutveckling i verkligheten : Förbättringsarbete ur ett chefsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Therese Norborg; Linn Henegård; [2019]
  Nyckelord :continous improvement; development; leadership; manager; management system; quality; the cornerstone model; top management; total quality management; chef; ständiga förbättringar; förändring; förbättringsarbete; högsta ledningen; hörnstensmodellen; ledarskap; kvalitetsteknik; ledningssystem; offensiv kvalitetsutveckling;

  Sammanfattning : Världen och samhället utvecklas snabbare än någonsin och organisationer behöver utvecklas i samma snabba takt för att vara konkurrenskraftiga. Med syfte att bedriva framgångsrikt utvecklings- och förbättringsarbete är förhållningssätt enligt Offensiv kvalitetsutveckling att föredra. LÄS MER

 4. 4. Verksamhetsutveckling i en funktionell struktur : Hur kultur, struktur och ledarskap samverkar

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Ulrika Lauritzen; [2019]
  Nyckelord :Organisationskultur; organisationsstruktur; kultur; struktur; förändringsledning; TQM; offensiv kvalitetsutveckling; kvalitetsteknik; ledarskap;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har energibranschen mött nya utmaningar som förändrat förutsättningarna, i en tidigare stabil verksamhet som kännetecknats av god tillväxt och kapitalintensitet. De nya utmaningarna inom branschen har lett till ett behov av att förändra sättet att organisera och leda verksamheterna. LÄS MER

 5. 5. Förbättring av den internt bristande kommunikationen inom Anticimex med fokus på kundtjänstavdelningen i Sollentuna

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Oliver Kjellqvist; [2018]
  Nyckelord :Change leadership; communication; motivation; TQM; quality management; Förändringsledarskap; kommunikation; kvalitetsteknik; motivation; TQM.;

  Sammanfattning : Dagens omvärldsförhållanden ger oss nya förutsättningar till kontinuerligt förändringsarbete. Nyckeln till ett lyckat förändringsarbete är att anpassa verksamheten efter de nya förutsättningarna där förändringar ses som möjligheter istället för risker. LÄS MER