Sökning: "kvalitetsteknik"

Visar resultat 1 - 5 av 94 uppsatser innehållade ordet kvalitetsteknik.

 1. 1. Förbättring av den internt bristande kommunikationen inom Anticimex med fokus på kundtjänstavdelningen i Sollentuna

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Oliver Kjellqvist; [2018]
  Nyckelord :Change leadership; communication; motivation; TQM; quality management; Förändringsledarskap; kommunikation; kvalitetsteknik; motivation; TQM.;

  Sammanfattning : Dagens omvärldsförhållanden ger oss nya förutsättningar till kontinuerligt förändringsarbete. Nyckeln till ett lyckat förändringsarbete är att anpassa verksamheten efter de nya förutsättningarna där förändringar ses som möjligheter istället för risker. LÄS MER

 2. 2. Ständiga förbättringar inom offentlig verksamhet : Äldreomsorgen

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik

  Författare :Mehrnaz Dawodi; [2017]
  Nyckelord :Continuous improvement; Quality management; Total quality management; Healthcare; Ständig förbättring; kvalitetsteknik; äldreomsorg; sjukvård;

  Sammanfattning : I vårt nutida samhälle har ledarskap en stor betydelse i verksamheter eftersom det är viktigt hur ledaren strävar efter ständiga förbättringar och samtidigt kunna leda sina medarbetare genom att nå verksamhetens uppsatta mål. Det gäller bara inte att arbeta med ständiga förbättringar och att en ledare ska leda sina medarbetare inom en verksamhet. LÄS MER

 3. 3. Crowdsourcing för en starkare krisberedskap i Sverige : Ett avstamp mot framtiden

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik

  Författare :Christoffer Fransson; [2017]
  Nyckelord :Crowdsourcing; societal crisis management; quality management; Risk- och krishantering; krisberedskap; kvalitetsteknik.;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att bidra med kunskapsutveckling kring hur ”crowdsourcing” idag används och upplevs som ett stöd för att säkra och utveckla kvalitet inom svensk krisberedskap. Detta uppnås genom tillämpning av en explorativ, pragmatisk och abduktiv ansats av mixad metod. LÄS MER

 4. 4. Ledarskapets betydelse för ett lyckosamt   förbättringsarbete : En studieav ledarskapets möjliggörande av ständiga förbättringar

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik

  Författare :Jenny Håkansson; [2017]
  Nyckelord :Total Quality Management; cornerstone-model; continuous improvements; leadership; motivation; participation; Offensiv kvalitetsutveckling; hörnstensmodellen; ständiga förbättringar; ledarskap; motivation; delaktighet;

  Sammanfattning : Studien tittar på hur ledarskapet påverkar medarbetarnas motivation i förbättringsarbetet och har sin teoretiska grund i offensiv kvalitetsutveckling och hörnstensmodellen. Syftet med studien var att undersöka hur ledarskapet kan påverka medarbetarnas delaktighet och motivation till ett ständigt förbättringsarbete i en organisation. LÄS MER

 5. 5. Effektivisering av organisationens processkartläggning : En fallstudie vid Länsstyrelsen Gotlands Län

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Tore Levehag; [2017]
  Nyckelord :change leadership; culture; dialogue; process mapping; quality technology; Dialog; förändringsledarskap; kultur; kvalitetsteknik; processkartläggning;

  Sammanfattning : Vi lever i en omvärld med oförutsägbarhet och ett högt förändringstempo. Det är en utmaning att skapa förmåga för att vi ska kunna ställa om och anpassa oss till förändringar. Nyckeln till ett framgångsrikt förändringsarbete är att vara mottaglig för förändringar och kunna genomföra dem. LÄS MER