Sökning: "kvalitetsteknik"

Visar resultat 1 - 5 av 116 uppsatser innehållade ordet kvalitetsteknik.

 1. 1. Intransporter av byggmaterial och inredning i bostadsprojekt : En studie om hur intransporter påverkar kvalitet

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Klara Wennersten; Andreas Rensberg Jansson; [2022]
  Nyckelord :Construction industry; Logistics; Quality management; Byggbranschen; Logistik; Kvalitetsteknik;

  Sammanfattning : Byggbranschen har karaktäriseras av långa, avancerade och dyra projekt med ständig förändring. Byggprojekt består temporära projektorganisationer som ofta bryts upp efter färdigställande av projektet. Byggprojekt drabbas ofta av förseningar och oförutsedda kostnader. LÄS MER

 2. 2. Att skapa en dynamisk struktur : Framtagandet av en projektmodell för att främja en innovativ landsbygdsutveckling

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Anna-Maria Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Duveds Framtid; project methodology; project model; project improvement; rural development; TQM; quality; Duveds Framtid; kvalitet; landsbygdsutveckling; projektmetodik; projektmodell; projektförbättring; TQM;

  Sammanfattning : Denna deduktiva fallstudie har genomförts på företaget Duveds Framtid AB som arbetar med hållbar och innovativ landsbygdsutveckling. Företaget arbetar i projektform utan en specifik projektmodell. I nuläget är processen för projekt förankrat i två individer i stället för i en projektmodell. LÄS MER

 3. 3. Övervakning av kvalitet under utfasning aven produktionslinje : En fallstudie hos Scanias motormontering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :William Olofsson; [2022]
  Nyckelord :Quality management; Lean; Sex sigma; Statistical quality control; Kvalitetsteknik; Statistisk processtyrning; Lean; Sex sigma;

  Sammanfattning : Produktionslinjer som har fått ett slutdatum för att producera sista produkten har nyautmaningar jämfört med nya eller etablerade produktionslinjer. Med ett slutdatum blirinvesteringar på utrustningen mer restriktiva och med färre tillverkade produkter blir det färreenheter att slå ut kostnaderna på. LÄS MER

 4. 4. Produktivitetsmått för röntgenavdelning : En fallstudie vid Visby lasarett

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Enes Vizlin; [2021]
  Nyckelord :flow efficiency; capacity calculation; quality; Lean Healthcare; patient safety; process; productivity; productivity measures; BPM; care needs; care queues; flödeseffektivitet; kapacitetberäkning; kvalitet; Lean Healthcare; patientsäkerhet; process; produktivitet; produktivitetsmått; vårdbehov; vårdköer;

  Sammanfattning : Den här studien görs som avslutande del av universitetsutbildning, kandidatprogram i Industriell teknik inom ämnesområdet kvalitetsteknik. Studien kan användas för vidare verksamhetsutveckling och analys av röntgenavdelningens behov av produktivitetsmått, vid Visby lasarett. LÄS MER

 5. 5. Att leda med värderingar : En fallstudie av Berotec AB

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Angelica Strandberg; Annica Ho; [2021]
  Nyckelord :management; quality development; values; kvalitetsteknik; kvalitetsutveckling; styrning; värderingar; värderingsstyrning;

  Sammanfattning : From the 1960s until today it was more or less common to use different methods to lead an organization towards success. A common problem with these methods, however, was its focus on problem-solving methods and statistical follow-ups, which is why modern business management was increasingly inspired by behavioural science. LÄS MER