Sökning: "kvalitetsvärdering"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet kvalitetsvärdering.

 1. 1. Elevers matematikutveckling : Läsförmågans och språkets betydelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jonny Nguyen; Sandra Goyette; [2020]
  Nyckelord :läsförståelse; läsning; problemlösning; aritmetik; matematik;

  Sammanfattning : Sammanfattning Nilholm (2017 ss.16-18 ) beskriver kunskapsöversikter som en grundläggande förutsättning för att kunna bidra vetenskapligt till forskningsfältet. I kunskapsöversikter synliggör man vilken kunskap man själv saknar samt vilken kunskap som finns i ett område inom en viss ram. Barajas Eriksson, Forsberg och Wengström (2017 s. LÄS MER

 2. 2. Matematiksvårigheter, vilka strategier hjälper eleverna?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Tereza Da Cruz; Alicia Larsson; [2018]
  Nyckelord :Matematiksvårigheter; intervention; strategier;

  Sammanfattning : Vad finns  det  för  strategier  att  ta  till  för  att  hjälpa  elever  med  matematiksvårigheter? Matematiksvårigheter finns det flera varianter av och de är vanligt förekommande hos elever. Det är därför viktigt att det finns olika strategier och verktyg för att hjälpa varje elev utifrån dess egen förmåga. LÄS MER

 3. 3. Statistisk kvalitetsvärdering för optimering av processteg i aluminiumanodisering : Utvärdera avverkning på aluminiumdetaljer i avverkningsbad

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologiTekniska fakulteten

  Författare :Kerstin Jungmalm; [2015]
  Nyckelord :Pickling; anodization; statistical experimental design.;

  Sammanfattning : The intention with this thesis was to evaluate how much pickling that have been achieved on aluminium details in the pickling bath before the anodization in an anodization process. As there were no earlier studies to use around pickling before anodization, statistical experimental design was chosen as planning tool. LÄS MER

 4. 4. Webbaserat beslutsstöd och kvalitetsvärdering vid kronisk myeloisk leukemi

  Master-uppsats, Lunds universitet/Läkarutbildningen

  Författare :Viveca Dahlqvist; [2013]
  Nyckelord :kronisk myeloisk leukemi; beslutsstöd; it-stöd; RealQ-KML; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : INTRODUCTION RealQ-KML is a clinical decision support system combined with tools for quality assessment for chronic myeloid leukemia (CML). Thanks to the introduction of modern treatment CML is a chronic disease, which during its follow-up generates large quantities of data. LÄS MER

 5. 5. Upplevelsen av fatigue hos individer med sjukdomen multipel skleros.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

  Författare :Isabella Ekstrand; [2013]
  Nyckelord :Fatigue; multipel skleros; omvårdnad; symtom; upplevelse;

  Sammanfattning : Multipel skleros (MS) är en kronisk, autoimmun sjukdom där det centrala nervsystemet (CNS) angrips och skadas. Orsaken till MS är okänd och det finns ingen botande behandling. Fatigue är ett av de mest vanliga symtomen vid MS och än så länge finns det ingen säker förklaring till vad som ger upphov till fatigue. LÄS MER