Sökning: "kvalitetsverktyg"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet kvalitetsverktyg.

 1. 1. Systematiskt förbättringsarbete för minskning av kvalitetsbristkostnader : En fallstudie inom industriellt byggande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Alexander Winninge; Johan Rülcker; [2019]
  Nyckelord :Sex sigma; Six Sigma; Lean Six Sigma; DMAIC; Construction quality; ständiga förbättringar; kvalitetsbrister; kvalitetsbristkostnader; cost of quality; cost of poor quality; standardiseringar; Visual management; nyckeltal; kvalitetsverktyg; quality construction; kvalitet i byggbranschen; industrial construction quality; prefabrication quality; concrete construction quality; precast concrete quality;

  Sammanfattning : Byggindustrin har problem med stora kvalitetsbristkostnader, förutom att organisationer jobbar på ett reaktivt sätt gällande kvalitet identifieras sällan rotorsaken till uppkomna kvalitetsbristkostnader. Tillverkningsindustrin har under många år jobbat med att komma till bukt med kvalitetsbrister och har utvecklat metoder för att förebygga uppkomsten av kvalitetsbrister. LÄS MER

 2. 2. Organisation och kvalitetsstyrning hos små och medelstora företag - en fallstudie.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Victor Mattsson; [2019]
  Nyckelord :Kvalitetsutveckling; små och medelstora företag; TQM; SME.;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om organisation och kvalitetsstyrning i mindre och medelstora företag. Syftet är att bidra med ökad förståelse för användning av kvalitetsstyrning i små och medelstora tillverkande företag. Undersökningen gjordes som en fallstudie där två företag studerades. LÄS MER

 3. 3. Cost Management : Att ha pengar är bra, att ha kontroll över pengar är bättre.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

  Författare :Emmy Eriksson; Simon Åkervall; [2018]
  Nyckelord :Cost management; kvalitetsverktyg; hotellverksamheter; målstyrning; lönsamhet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Förskoleundersökningen : ett kvalitetsverktyg?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Martin Klerby Blomqvist; [2017]
  Nyckelord :Pre-school; parental involvement; pre-school survey; performativity; transparency; förskoleundersökningen;

  Sammanfattning : Every year the city of Stockholm is giving out a survey to all parents who have a child in a pre-school. In the pre-school survey parents are asked to answer 26 questions with the purpose of improving the quality of the pre-schools and of helping other parents in the search and choice for a pre-school for their child. LÄS MER

 5. 5. En rektors ledarskap - En kvalitativ fallstudie om hur en rektor arbetar med lärares lärande och utveckling i den dagliga verksamheten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Sofie Lövdahl; Amanda Stefansdotter; [2016]
  Nyckelord :Rektor; ledarskap; arbetsplatslärande; organisationskultur; transformativt ledarskap; pedagogiskt ledarskap; erfarenhetsbaserat lärande; handlingsutrymme; skola; externt kvalitetsverktyg; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna fallstudie undersöker en rektors ledarskap på en grundskola i en kommun i södra Sverige. Syftet för studien är att analysera rektorns ledarskap i förhållande till lärarnas lärande och utveckling och vidare hur lärarna uppfattar detta. LÄS MER