Sökning: "kvantitativ analys"

Visar resultat 1 - 5 av 2539 uppsatser innehållade orden kvantitativ analys.

 1. 1. ATT TA SEDEN DIT MAN KOMMER En kvantitativ studie om invandrares politiska återsocialisering i Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jimmy Esmyr; [2023-09-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Invandrare i Sverige har ett märkbart lägre valdeltagande än inrikes födda svenskar. Det är viktigt för invandrarna själva och för den svenska demokratin att de i den mån det är möjlig deltar. Den här studien syftar till att undersöka olika invandringsaspekters samband med olika former av politiskt deltagande. LÄS MER

 2. 2. OFFENTLIG EKONOMI OCH POPULISM: LEDER SÄMRE OFFENTLIG EKONOMI TILL STÖD FÖR SVERIGEDEMOKRATERNA? En kvantitativ analys av hur kommunal ekonomi påverkar sympati för Sverigedemokraterna

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Otto Rongedal; [2023-09-26]
  Nyckelord :Populism; Sweden democrats; Public economy; Voting;

  Sammanfattning : In this paper I examine how public economic conditions correlates with favoring populist parties. Using a logistical regression analysis, I examine Swedish voters and using earlier research I try to explain why the political party Sweden democrats have a bigger share of supporters in rural Sweden compared to inner cities. LÄS MER

 3. 3. Skolan, föräldrarna, fritiden och värderingarna: En kvantitativ studie om Hirschis teori om sociala band och ungdomars brottslighet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Linnéa Fallbäcken Brodin; Elin Olsson; [2023-09-05]
  Nyckelord :Hirschi; kön; multipel linjär regressionsanalys; sociala band; ungdomsbrottslighet;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med denna studie är att undersöka hur väl Travis Hirschis kontrollteori om sociala band kan förklara ungdomars brottslighet genom en kvantitativ analys av den nationella skolundersökningen om brott från 2021. Samtliga fyra sociala band i det teoretiska ramverket kommer att studeras. LÄS MER

 4. 4. Optimering av produktionseffektiviteten genom förbättrad insikt om genomloppstiden Fallstudie av Åkerstedts Verkstads AB Genomloppstid efter omställning/omstrukturering/renovering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :William Jukic; Per Moberg; [2023-09-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I takt med nya marknadsförutsättningar där företag förhåller ett kundanpassat utbud, är produktionseffektivitet inte längre ett alternativ, utan ett imperativ för företag att förbli konkurrenskraftiga och relevanta. I och med nya kundkrav där man anpassar utbudet efter varje kund, är den problematiska ingången tillverkande företag har, en försummad insikt för hur genomloppstiden, samt samordningen av produktionens procedurer förändras. LÄS MER

 5. 5. Effektivisering av arbetsflödet på en medicinoch akutsjukvårdsavdelning en fallstudie av avdelning 236/237 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jennifer Theliander; Soar Ötunc; [2023-09-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna fallstudie berör avdelning 236/237 på Mölndals sjukhus, en del av Sahlgrenska universitetssjukhus. Avdelningen som från början bestod av två separata har en historia som bestått av flera omstruktureringar och hög personalomsättning. LÄS MER