Sökning: "kvantitativ anställningsotrygghet"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden kvantitativ anställningsotrygghet.

 1. 1. Tryggt anställd? : Tvärsnittsstudie om upplevd anställnings(o)trygghet, organisatorisk rättvisa och copingstrategier bland kommunal vård- och omsorgspersonal

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jennifer Österman; Johanna Molin; [2021]
  Nyckelord :Job insecurity; quantitative job insecurity; qualitative job insecurity; organizational justice; procedural justice; informative justice; coping; emotion focused coping; problem-solving coping; avoidant coping; Anställningsotrygghet; kvantitativ anställningsotrygghet; kvalitativ anställningsotrygghet; organisatorisk rättvisa; proceduriell rättvisa; informativ rättvisa; coping; problemlösande coping; emotionsfokuserad coping; undvikande coping;

  Sammanfattning : En alltmer globaliserad och konkurrensutsatt ekonomi har de senaste decennierna krävt ökad flexibilitet på arbetsmarknaden. Tidigare forskning har uppmärksammat hur förändringarna påverkar anställdas attityder och välbefinnande i olika sektorer. LÄS MER

 2. 2. Personliga assistenters anställningssituation - en kvantitativ tvärsnittsstudie av anställningskontrakt och psykologiska kontrakt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Linn Holgersson Bergdahl; [2020]
  Nyckelord :personlig assistans; psykologiska kontrakt; tidsbegränsade anställningar; upplevd anställningsotrygghet; frivillighet i val av anställningsform; Social Sciences;

  Sammanfattning : In a changing labor market, the employment relationship between employer and employee is ever-changing. In previous studies, unlicensed assistive personnel have been ascribed poor working conditions, high job insecurity and low volition in their employment contracts. LÄS MER

 3. 3. Hur slår samhällsomvandlingarna mot mediabranschens arbetstillfredsställelse? : En kvantitativ fallstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Ahlsröd Simone; Elsa Melander; [2019]
  Nyckelord :arbetstillfredsställelse; rättvis arbetsgivare; lönetillfredsställelse; ålder; kön; mediabranschen;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att ta reda på huruvida upplevelsen av rättvis arbetsgivare, anställningsotrygghet, lönetillfredsställelse, ålder och kön påverkade upplevd arbetstillfredsställelse hos arbetstagare inom en kommunikationsbyrå i mediabranschen. Studien var av kvantitativ karaktär och genomfördes via ett webbaserat enkätformulär. LÄS MER

 4. 4. Socialt stöd i relation till upplevd stress och upplevd anställningsotrygghet : Med fokus på chefens, kollegornas och närståendes betydelse

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sanna Johansson; Julia Björkhill; [2016]
  Nyckelord :qualitative job insecurity; stress; Social support; source importance; quantitative job insecurity: Socialt stöd; källans betydelse; kvalitativ anställningsotrygghet; kvantitativ anställningstrygghet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Today, stress and job insecurity oftentimes occur due to a flexible and uncertain job market. As social support has demonstrated a mitigating effect on stress and job insecurity, the purpose of this thesis was to investigate the relationship between different sources of social support and perceived stress, as well as perceived qualitative and quantitative job insecurity. LÄS MER

 5. 5. Arbetsklimatets betydelse för upplevd anställningsotrygghet med autonomi, feedback, lärande och kompetensutveckling i fokus

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Ester Celso Paco; Sofia Kolbovich; [2016]
  Nyckelord :anställningsotrygghet; arbetsklimat; autonomi; feedback; lärande och kompetensutveckling;

  Sammanfattning : Under de senaste decennierna har arbetslivet förändrats drastiskt, arbete har blivit mer flexibelt och nya anställningsformer har uppstått vilket har lett till ökad anställningsotrygghet. Syftet med denna studie var att undersöka om det finns ett signifikant negativt samband mellan arbetsklimatet med fokus på autonomi, feedback, lärande och kompetensutveckling och upplevd kvantitativ respektive kvalitativ anställningsotrygghet. LÄS MER