Sökning: "kvantitativ b-uppsats"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden kvantitativ b-uppsats.

 1. 1. "Liksom korn, utspridda i en stenig bergslagsåker, så växte skolan sig rotfast i folkets hjärta" : En studie om Bofors Folkskolas undervisning 1883–1896

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Emilia Andersson; [2019]
  Nyckelord :1800-tal; Bofors folkskola; undervisningsmateriel; folkskola; materiel; B-uppsats; Karlskoga; undervisning;

  Sammanfattning : Detta är en uppsats med syfte att undersöka Bofors folkskolas undervisning för den högre avdelningen. Uppsatsen tittar på undervisningen utifrån ett kvantitativt synsätt på Bofors folkskolas läsordning och materiel för perioden 1883 till 1896. Undersökningen sträcker sig mellan år 1883 och år 1896. LÄS MER

 2. 2. Stad i snö

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Johan Eriksson; Filippa Lundberg; [2017]
  Nyckelord :Stockholmsnorm; lokaltidningar; nyhetsvärdering; massmedia; snöstorm; General Works;

  Sammanfattning : Stad i Snö är en B-uppsats författad av Johan Eriksson och Filippa Lundberg, studenter i Medie- och kommunikationsvetenskap, vid Institutionen för kommunikation och medier, Lunds universitet. Uppsatsen har sitt ursprung i en diskussion om en Stockholmsnorm som påverkar massmediernas nyhetsvärdering och om det urval av nyheter de gör påverkar hur stort utrymme som Stockholm får i massmedier. LÄS MER

 3. 3. Kärleksfulla fans

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Emily Waldén; Ellinora Zadik; [2012]
  Nyckelord :fankultur; fan; genus; subkultur; Twilight; identitet; deltagandekultur; värderingar; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsens titel: Kärleksfulla fans – en studie om filmserien the Twilight saga och identitetsskapande Institution: Lunds universitet, Enheten för Medie & Kommunikationsvetenskap Kurs: MKVA21, B-uppsats, HT 2011 Författare: Emily Waldén och Ellinora Zadik Handledare: Joanna Doona Nyckelord: Twilight, identitet, subkultur, genus, fan, fankultur, deltagandekultur Problem: Då Twilight har blivit till ett stort medialt fenomen med fans över hela världen blir det intressant att se till huruvida ett identitetsskapande formas utifrån Twilight, samt vad detta skapande av identitet skulle kunna komma att innebära. Syfte: Att se hur fans går till väga i sitt identitetsskapande kring fenomenet Twilight, samt hur de förhåller sig till fenomenets bild av genus och sexualitet. LÄS MER

 4. 4. Intraprenad inom äldreomsorgen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle; Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

  Författare :Karin Gomér; Ulrika Karlsson; [2008]
  Nyckelord :Intraprenad; Delaktighet; Äldreomsorg; Organisationsteorier;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur Intraprenad kan fungera inom äldreomsorgen. I uppsatsen beskrivs och analyseras betydelsen av Intraprenad som en form att organisera det inre arbetet inom äldreomsorgens verksamheter, sett ur ledningsperspektiv och personalperspektiv. LÄS MER

 5. 5. Muscle Dysmorphia : en kvantitativ studie på gym i Stockholm respektive gym i Lidköping

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Helene Ahlson; Rickard Ström; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning Studiens syfte: Muscle Dysmorphia (M.D.) är ett syndrom som kännetecknas av en störd kroppsuppfattning och låg självkänsla. Syftet med denna C-uppsats är att studera förekomst av M. LÄS MER