Sökning: "kvantitativ diskursanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 115 uppsatser innehållade orden kvantitativ diskursanalys.

 1. 1. SKOLVAL – PÅ VILKA GRUNDER? En kvantitativ och kvalitativ analys av hur skolor kommunicerar till väljande föräldrar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Josefin Johansson; [2020-01-08]
  Nyckelord :Skolval; grundskola; hemsidor;

  Sammanfattning : Syfte:Att undersöka den skriftliga information som möter föräldrar som står inför val av grundskola för sina barn.Teori:DiskursteoriMetod:Kvantitativ textanalys och diskursanalysResultat:Svårt för föräldrar att göra ett välgrundat skolval enbart med hjälp av informationen på skolors hemsidor, detta eftersom skolornas faktiska resultat inte skrivs ut, kommunala skolors hemsidor är väldigt lika och svåra att jämföra samt att inga skolor, varken kommunala eller fristående skriver någonting negativt om skolan. LÄS MER

 2. 2. Hur hundköttsfrågan och hundfestivaler framställs i Folkets dagblad - en jämförelse mellan år 2014 och 2019

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Amanda Schultz; [2020]
  Nyckelord :Folkets dagblad - Kina - Hundkött - Hundfestival – Yulin - Attityd – Kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys - Jämförelseanalys – Diskursanalys;

  Sammanfattning : Abstract The dog meat eating custom has been a tradition in China since several hundred years. Nowadays this practise is discussed and questioned in Chinese society and also in Chinese social media among the public opinion. The aim of this thesis is to investigate how this topic is described in the Chinese newspaper People’s Daily. LÄS MER

 3. 3. Ridsporten i svensk media : En underrepresenterad "tjejsport"

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Erica Carlsson; Veronica Daniele; [2020]
  Nyckelord :Ridsport; ishockey; ryttare; Aftonbladet; Dagens Nyheter; Sydsvenskan; genus; gestaltningsteori; kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur ridsport representeras i svensk media. Studien har som fokus att både jämföra mängden representation som ridsport får i jämförelse med ishockey, samt att undersöka hur kvinnliga och manliga ryttare gestaltas i svensk media. LÄS MER

 4. 4. Kursplan+läromedel=sant? : En diskursanalys av kursplanen och fyra läromedel i svenska för årskurs 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Olivia Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Textbook; discourse analysis; syllabus; Swedish; writing exercise; Läromedel; diskursanalys; kursplan; svenska; skrivuppgift;

  Sammanfattning : The aim with this study is to analyze the different parts of the Swedish syllabus and writing assignments in textbooks used in Swedish education for children in first grade. The analysis is based on Ivanič’s (2004) article and framework for different aspects of language and discourses of writing. LÄS MER

 5. 5. "Blir tårögd när staten ifrågasätter min rätt att existera" : En kvantitativ innehållsanalys av SVT och SR:s webbjournalistik och bevakning av Girjasmålet mellan 2015-2019

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Johanna Haglund; Ellen Haglund; [2020]
  Nyckelord :Girjas; Sápmi; Sámi; post-colonialism; media presence; public service; agenda-setting theory; Girjas; Sápmi; samer; postkolonialism; medialt utrymme; public service; dagordningsteori;

  Sammanfattning : The indigenous people of Sweden, the Sámi, is a people that has been discriminated against ever since the Swedish colonialization of the North in the 14th century. They still experience exclusion and racism to this day and age. LÄS MER