Sökning: "kvantitativ enkät undersökning"

Visar resultat 1 - 5 av 291 uppsatser innehållade orden kvantitativ enkät undersökning.

 1. 1. Intensivvårdssjuksköterskans inställning till familjens betydelse i omvårdnaden

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Golam Hossain; Annicka Nyberg; [2019]
  Nyckelord :intensivvårdssjuksköterska; familjen; inställningar; mötet; omvårdnad; utmaningar; enkät;

  Sammanfattning : Varje år vårdas ett stort antal patienter inom svensk intensivvård vilket medför att intensivvårdssjuksköterskan också möter ett stort antal familjer och familjemedlemmar vilket ställer höga krav på intensivvårdssjuksköterskan. Här åligger det intensivvårdssjuksköterskan att främja familjens psykiska, fysiska och sociala välbefinnande. LÄS MER

 2. 2. Smartphones, ett problem eller en tillgång? - En kvantitativ studie om unga studenters attityder till smartphones

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Freja Wessman; [2019]
  Nyckelord :Smartphoneanvändning; studenter; stress; missnöje; känslonormer; Social Sciences;

  Sammanfattning : Följande studie är en kvantitativ undersökning av unga studenters attityder till smartphoneanvändning. Det finns få svenska undersökningar om attityder till smartphones trots en dramatisk ökning av användande de senaste åren. LÄS MER

 3. 3. Klassrumsbesök - en kollegial lärandemetod : En studie som undersöker förekomsten av klassrumsbesök och lärares uppfattningar om metoden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Camilla Rydström; [2019]
  Nyckelord :kollegialt lärande; klassrumsbesök; auskultation; klassrumsobservation; kritisk vä;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur ofta den kollegiala metoden klassrumsbesök används för kompetensutveckling och vilka faktorer som lärare anser påverkar deras möjlighet att använda sig av metoden, samt om de anser att den bidrar till deras professionella utveckling. Studien är en kvantitativ och kvalitativ undersökning. LÄS MER

 4. 4. Effekter av mer rörelse i skolan : En kvantitativ och uppföljande enkätundersökning på Riksidrottsförbundets rörelsesatsning i utvalda skolor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap

  Författare :Jesper Hall; Fredrik Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; stillasittande; rörelseförståelse; rastaktiviteter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Då stillasittandet hos barn och ungdomar ökar, satsar regeringen pengar i RF:s projekt ”samling för daglig rörelse”. Projektet vill bidra till att öka elevers fysiska aktivitet i skolorna samt utveckla rörelseförståelse utifrån idrottsliga, psykiska, fysiska och sociala förmågor hos eleverna. LÄS MER

 5. 5. Lagom kontroversiellt eller kränkande? : En kvantitativ studie om kontroversiell reklam och konsumenter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Andrew Andersson; Kristoffer Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Controversial advertising; Offensive advertising; Brand attitude; Word of mouth; Electronic word of mouth; Kontroversiell reklam; Kränkande reklam; Varumärkesattityd; Word of mouth; Elektronisk word of mouth;

  Sammanfattning : Detta arbete inspirerades av att ha observerat reklamkampanjer som fått väldigt stor spridning till följd av att de uppmärksammats pga. att konsumenter har ogillat eller gillat budskapet i kampanjen vilket gett upphov till diskussioner muntligen eller online. LÄS MER