Sökning: "kvantitativ fallstudie redovisning"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden kvantitativ fallstudie redovisning.

 1. 1. Noternas Utveckling : - En studie av drivande faktorer i Sverige

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Gabriel Bjurek; Fredrik Olsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbete vid civilekonomprogrammet Författare: Gabriel Bjurek & Fredrik Olsson Handledare: Andreas Jansson Examinator: Timurs Umans   Titel: Noternas utveckling - En studie av drivande faktorer i Sverige   Inledning: Noter är en viktig del av årsredovisningarna, trots detta är forskning i svensk kontext kring dessa noter minst sagt begränsad i sin omfattning. Forskning kring notapparaten kan vara av intresse för att fånga vissa aspekter inom redovisningen som övrig forskning inom redovisningsområdet ej har lyckats identifiera. LÄS MER

 2. 2. Komponentavskrivning : - En uppsats om informationsförändringen i årsredovisningen och dess väsentlighet för beslutsfattare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Adam Andreasson; Jennie Olofsson; [2013]
  Nyckelord :Komponentavskrivning; Avskrivning; Årsredovisning; Beslut; K3;

  Sammanfattning : I juni år 2012 infördes Bokföringsnämndens nya regelverk för årsredovisning och koncernredovisning, K3, som ska tillämpas av alla större onoterade företag i Sverige (som inte följer IFRS). En av nyheterna är att företagen nu måste tillämpa komponentavskrivning på sina materiella anläggningstillgångar. LÄS MER

 3. 3. Redovisning av förvaltningsfastigheter till verkligt värde -Hur går man till väga och vad berättar siffran egentligen?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karl-Johan Alvarsson; Danilo Svensson; [2012-06-27]
  Nyckelord :IAS 40; kassaflöde; verkligt värde; förvaltningsfastigheter; resurser;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Det finns en klar tendens, särskilt genom harmoniseringen av redovisningen, mot en mer kapitalmarknadsinriktad redovisning. Frågan blir då hur företagen går tillväga när de värderar sina tillgångar till ett marknadsvärde och hur stor precisionen i värderingen är. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhetsredovisning -En fallstudie om motivation i fyra valda företag inom klädbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emilie Eriksson; Anna Johansson; [2011-07-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Arbete med hållbarhet och redovisning blir alltmer utbrett inom företagsvärlden. Det är ett val företag gör för att ta vara på de resurser världen har och för att leva upp till det yttre trycket från företagens intressenter. LÄS MER

 5. 5. Leasingredovisning i förändring. Hur påverkas investeringsbeteendet på Stockholmsbörsen?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Jonasson; Lisa Strand; [2011-06-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: När företag skall göra investeringar krävs någon form av finansiering. Leasing är en finansieringsform där leasingtagaren i utbyte mot periodvisa betalningar får använda leasinggivarens tillgång. Idag regleras leasingredovisning för noterade bolag i IAS 17, dock är på förslag att denna skall ändras. LÄS MER