Sökning: "kvantitativ folkhälsovetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden kvantitativ folkhälsovetenskap.

 1. 1. Ungdomars fysiska aktivitetsnivå och socioekonomiska status : En kvantitativ tvärsnittsstudie om ungdomars fysiska aktivitetsnivå utifrån kön och socioekonomisk status

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Emelie Bergkvist; [2020]
  Nyckelord :Adolescents; physical activity; public health; socioeconomic status; Folkhälsovetenskap; fysisk aktivitet; socioekonomisk status; ungdomar;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dagens samhälle blir ungdomar allt mer fysiskt inaktiva, samtidigt som hälsoklyftorna bland befolkningen fortsätter att öka. Den socioekonomiska statusen är en bidragande faktor till den ojämlikhet som finns idag och det är en av de faktorer som har störst påverkar för individers förutsättningar och möjligheter att uppnå en god och jämlik hälsa. LÄS MER

 2. 2. Intersektionalitet inom forskningsfältet äldre lhbtq-personers psykiska hälsa – en litteraturbaserad studie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Isabell B. Warkki; Tina Kashfi; [2019-06-12]
  Nyckelord :Intersektionalitet; Gerontologi; LHBTQ; Psykisk hälsa; Folkhälsovetenskap; Intersectionality; Gerontology; LGBTQ; Mental Health; Public Health;

  Sammanfattning : Introduction: The research field of mental health among older LGBTQ persons needs to bedeveloped. An intersectional perspective can contribute to illustrate heterogeneity within thegroup, as well as contribute to increased knowledge on how an individual’s multiple socialpositions interact. LÄS MER

 3. 3. Psykosomatiska besvär i relation till socialt stöd bland högskolestudenter : En kvantitativ studie utifrån ett folkhälsovetenskapligt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Kaltum Ali Mohamed; [2019]
  Nyckelord :College students; mental illness; psychosomatic symptoms; public health; social support.; Folkhälsovetenskap; högskolestudenter; psykisk ohälsa; psykosomatiska besvär; socialt stöd.;

  Sammanfattning : Background: Several international studies have shown that college students report mental illness such as psychosomatic symptoms. At the same time, there are differences among college students' perceived social support. LÄS MER

 4. 4. “En ytlig bransch” : en kvalitativ studie om upplevd hälsa och kroppsuppfattning bland träningsinstruktörer som arbetar på gym

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för folkhälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för folkhälsovetenskap

  Författare :Emil Arvidsson; Kristina Buchholtz; [2018]
  Nyckelord :Bodybuilding; body ideal; body perception; health; subjective well being; work; Arbete; bodybuilding; hälsa; kroppsideal; kroppsuppfattning; subjektivt välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: En dålig kroppsuppfattning kan påverka välmåendet negativt och medföra en rad olika konsekvenser för den fysiska och psykiska hälsan. Tidigare forskning kring fenomenet kroppsuppfattning är begränsad, särskilt kopplat till yrkesrollen, vilket gör det svårt att förstå arbetets betydelse för kroppsuppfattningen. LÄS MER

 5. 5. Obalans mellan ansträngning-och belöning, en riskfaktor för nedsatt psykiskt välbefinnande? : En kvantitativt studie bland kommunanställda

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap

  Författare :Amanda Norrgård; [2018]
  Nyckelord :Psychological well-being; Effort-reward imbalance; Gender differences; Municipal employees; Psykiskt välbefinnande; Balansen mellan ansträngning-och belöning; Könsskillnader; Kommunanställda;

  Sammanfattning : Problemområde: Nedsatt psykiskt välbefinnande kan öka risken för sjukskrivning med psykisk ohälsa som orsak. Sjukskrivningar orsakad av psykisk ohälsa överrepresenteras av; kvinnor och kommunanställda. Den psykosociala arbetsmiljön kan vara en anledning till detta, dock saknas förståelse för anledningen. LÄS MER