Sökning: "kvantitativ innehållsanalys reklam"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden kvantitativ innehållsanalys reklam.

 1. 1. Mångfald i en modeindustri där stereotyper och smalhet säljer : En kvantitativ innehållsanalys av representationen av mångfald och normbrytande attribut hos svenska klädföretags reklamkampanjer från 2011 - 2019

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Lara Westerberg; Josefin Berggren; [2020]
  Nyckelord :Mångfald; normbrytande; kroppstyper; etnicitet; funktionsvariation;

  Sammanfattning : Vi lever i ett samhälle där det råder en patriarkal struktur som bland annat innefattar hårt inpräntade normer. Även om vi har tagit oss framåt bland annat när det kommer om frågan till jämställdhet, har vi fortfarande en bit var på vägen. LÄS MER

 2. 2. "Nobody´s equal ´til everybody´s equal" - En kvantitativ innehålls- och trendanalys av IKEA Sveriges kundkataloger mellan 1999 och 2019, utifrån ett inkluderingsperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Alexander Teame; William Turner; [2019-02-07]
  Nyckelord :Reklam; Identitetsgrupper; IKEA Sverige; Mångfald; Inkluderande kommunikation; Bildkommunikation; Normkritik;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka frekvensen av representation av identitetsgrupper i IKEAs kundkataloger utifrån ett inkluderande perspektiv.Teori: Representation, Strategisk kommunikation, Bildanalys, NormkritikMetod: Kvantitativ innehållsanalysMaterial: IKEAs kundkataloger från år 1999, 2004, 2009, 2014 och 2019Resultat: Resultatet visar att frekvensen av representation av olika identitetsgrupper, utifrån ett inkluderande perspektiv, är något varierande. LÄS MER

 3. 3. "Vem får synas i svensk reklam" - vad hände sen? : En kvantitativ innehållsanalys av reklamannonser i svenska dagstidningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Elin Albinsson; Oskar Lööv; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Vem syns i paradiset? En analys av vilka stereotyper och normer som syns i resebranschens bildspråk

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Emma Björklund; [2018]
  Nyckelord :resebranschen; grafisk design; representation; normer; stereotyper; genus; vem syns; reklam;

  Sammanfattning : Studien undersöker vilka sociala grupper som representeras på hemsidorna från de fyra ekonomiskt mest framgångsrika researrangörerna i Sverige. Studien tar även upp vilka stereotyper och normer som förekommer. Målet med uppsatsen var att jämföra resultatet med liknande studier för andra branscher. LÄS MER

 5. 5. "Damned  if you do, damned if you don’t" : En fallstudie om reklambyrån Forsman och Bodenfors normbrytande kommunikation

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Emilia Berggren; Johanna Wide; [2017]
  Nyckelord :Marknadskommunikation; reklam; Forsman Bodenfors; genus; normer; normbrytande; samhällsförändring samt skönhet och mode.;

  Sammanfattning : Problem och syfte Det har länge debatterats om människors jämlikhet. Kampen för alla människors lika värde har därefter tagits vid av många olika aktörer i samhället. LÄS MER