Sökning: "kvantitativ masteruppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden kvantitativ masteruppsats.

 1. 1. Revenue Management Applicability on Coworking Space : Operator Perspective

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Sofie Magne; Jacob Stenswed; [2019]
  Nyckelord :Revenue Management Model; RM-model; Coworking office; Coworking; office market; Key performance indicators; benchmarks; market segmentation; demand forecast; revenue optimization; Intäktsoptimeringsmodeller; RM-modell; Coworking verksamhet; Co-working kontorsmarknad; resultatindikationer; benchmark; marknadssegementering; efterfrågan prognos;

  Sammanfattning : This thesis explores the potential use and implementation of a revenuemanagement model for coworking operators. With a critical realism philosophyand abductive approach, a quantitative study using primary data from a coworkingoperator has been conducted. LÄS MER

 2. 2. Ensam är stark- eller bara mer försiktig? : En mixmetodologisk studie om dödsolyckor och risktagande i friluftslivsaktiviteter i svenska fjällen

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Centrum för klimat och säkerhet (from 2013)

  Författare :Johanna Öhrling; [2018]
  Nyckelord :dödsolyckor i friluftslivsaktiviteter; risktagande i fjällen; risktagande i grupp; fjällsäkerhet;

  Sammanfattning : Det här är en masteruppsats om dödsolyckor och risktagande inom friluftslivsaktiviteter i svenska fjällen. Syftet är att undersöka om det finns några skillnader i antal och karaktär mellan dödsolyckor med ensamma och de som har någon med sig, samt att undersöka vilka orsaker som kan ligga bakom eventuella skillnader och vad det kan säga om människors risktagande ensamma och i grupp. LÄS MER

 3. 3. Digital Library evaluation in Swedish academic libraries : A critical study

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Hayri Dündar; [2016]
  Nyckelord :Digital Libraries; Virtual Libraries; Digitization; Academic Libraries; User Environments; Digital environments; Digitala bibliotek; virtuella bibliotek; digitalisering; vetenskapliga bibliotek; användarmiljöer; digitala miljöer;

  Sammanfattning : This master thesis aims to critically analyze the state of digital libraries in Swedish academic libraries. With the branching theory of sense-making and the methodology of DELOS and IFLA/UNESCOs digital library manifestos, this thesis hopes to bring to light how far Swedish academic libraries have progressed. LÄS MER

 4. 4. The language stimulating classroom. An ethnographic study focusing on the environment, opportunities and interaction

  Master-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Susanne Kristensen; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: Det språkstimulerande klassrummet. En etnografisk studie med fokus på miljö, möjligheter och interaktion. LÄS MER

 5. 5. Varlam Šalamovs Kolymskie rasskazy – en jämförande studie om hur den rytmiska författarstilen i original avspeglas i två svenska översättningar

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Sarah Nesher; [2014-07-01]
  Nyckelord :Šalamov; författarstil; musikalitet; rytmisk prosa; fonetiska upprepningar; morfologiska upprepningar; lexikaliska upprepningar; syntaktiska upprepningar; lakonism; nominalsatser;

  Sammanfattning : Syftet med denna masteruppsats är att genomföra en jämförande kvalitativ studie, samt en mindre, kvantitativ om hur författaren Varlam Šalamovs individuella ”rytmiska” författarstil i fyra noveller från samlingen Kolymskye rasskazy (1998) bevarats i två svenska översättningar. Översättningarna är hämtade från Berättelser från Kolyma (Marie-Anne Sahlin 1982) och Skovelmästaren (Nils Håkansson 2006 [2003]). LÄS MER