Sökning: "kvantitativ metod PM"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden kvantitativ metod PM.

 1. 1. Värkstimulering med oxytocin : En granskning av PM från Sveriges samtliga förlossningskliniker

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Amelie Berg; Karin Striegel; [2020]
  Nyckelord :clinical guidelines memorandums; AGREE II; Natclinical guidelines memorandums; AGREE II; National Medical Indication; midwife; patient security; equal care; kliniska riktlinjer PM; Nationella Medicinska Indikationer; AGREE II; barnmorskor; patientsäkerhet; jämlik vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige finns 45 förlossningskliniker. Varje klinik har egna PM/riktlinjer för olika tillstånd och omhändertagande. De är framtagna för att underlätta arbetet och främja jämlik vård. Det finns både risker med att ge oxytocin och att avstå från det. LÄS MER

 2. 2. Användandet av värmebevarande omvårdnadsinsatser för att förebygga hypotermi under knä- och höftplastikoperationer - en tvärsnittsstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Tyra Bergström; Ann-Charlott Svensson; [2019]
  Nyckelord :Anestesisjuksköterska; hypotermi; höftplastik; knäplastik; observationer; värmebevarande omvårdnadsåtgärder.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Perioperativ hypotermi är en vanlig komplikation under generell och regional anestesi. Med hypotermi menas uppmätt kärntemperatur under 36 °C. Patienter som opereras för knä- och höftplastik är en utsatt grupp. De har ofta flera riskfaktorer som ökar risken att drabbas av perioperativ hypotermi. LÄS MER

 3. 3. Preoperativ näringsdryck och postoperativt obehag : -En randomiserad studie vid gastric bypasskirurgi hos kvinnliga patienter

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Anne-Marie Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Gastric bypass; Carbohydrates; Nausea; Pain; Preoperative nourishment; Protein; Gastric bypass; Kolhydrater; Illamående; Smärta; Preoperativ näring; Protein;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fetma är ett ökande problem i dagens samhälle. Laparoskopiskt Gastric bypass (LGBP) utförs för att hjälpa personer med fetma till viktminskning och det är vanligt att dessa patienter upplever postoperativt illamående, buksmärta och huvudvärk efter ett operativt ingrepp. LÄS MER

 4. 4. Beslutsfattande i samband med mekanisk ventilation och urträning

  Magister-uppsats,

  Författare :Lisa Johansson; Kajsa Winkvist; [2016-09-16]
  Nyckelord :Intensivvård; intensivvårdssjuksköterska; mekanisk ventilation; urträning; beslutsfattande; ansvar; vårdteam;

  Sammanfattning : Background: Insufficient routines regarding role responsibilities and decision-making withinmechanical ventilation and weaning may result in the treatment being prolonged. Theparticipation of critical care nurses in the decision-making process can reduce the timenecessary for treatment in mechanical ventilation and advance the weaning process. LÄS MER

 5. 5. Handläggning av postpartumblödning - En kartläggning av PM/riktlinjer på svenska förlossningskliniker.

  Magister-uppsats,

  Författare :Eva-Lena Paulsen; Johanna Videpil Halvarsson; [2016-02-03]
  Nyckelord :Postpartumblödning; PM riktlinjer; barnmorska; förlossning; efterbördsskedet;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Postpartumblödning är idag en anledning till att många kvinnor dör i samband med förlossning. Enligt World Health Organization (WHO) definieras postpartumblödning som blödningen >500 milliliter i efterbördsskedet eller när blödningen påverkar kvinnans fysiologi negativt oavsett blödningsmängd. LÄS MER