Sökning: "kvantitativ metod enkätstudie omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden kvantitativ metod enkätstudie omvårdnad.

 1. 1. Sjuksköterskors uppfattningar om munhälsa och munvård till den äldre patienten : En enkätstudie inom kommunal hälso- och sjukvård

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jenny Götesson; Helene Davenius; [2022]
  Nyckelord :oral health; oral care; registered nurse; municipal healthcare; elderly; munhälsa; munvård; sjuksköterska; kommunal hälso- och sjukvård; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Munhälsan är central för välbefinnandet, livskvalitet och hälsa. Att förebygga ohälsa i munnen är en viktig hälsoinsats för den äldre patienten. Munvård är likväl en omvårdnadsintervention som ofta hamnar långt ner i prioriteringslistan inom vård och omsorg. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som försvårar luftvägshanteringen prehospitalt : En enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Ida Fredhage; Karin Nordh Miles; [2022]
  Nyckelord :airway; airway management; difficult airway; prehospital; specialist nurse; prehospital nurse; anaesthesia nurse; competence; education; nursing; luftväg; luftvägshantering; svår luftväg; prehospitalt; specialistsjuksköterska; ambulanssjuksköterska; anestesisjuksköterska; kompetens; utbildning; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Specialistsjuksköterskor ska kunna identifiera och hantera ofri luftväg utifrån kunskap och fastställda riktlinjer inom den prehospitala vården. Att kunna identifiera svårigheter kan vara livräddande för en kritiskt sjuk eller skadad patient. LÄS MER

 3. 3. Anestesisjuksköterskors upplevelser av kompetens och omvårdnad vid vård av intensivvårdskrävande covid-19 patienter - en webbaserad enkätstudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Maribelle Eskengren; Josefin Karlström; [2021-05-10]
  Nyckelord :Kvantitativ; enkätstudie; anestesisjuksköterska; intensivvård; covid-19; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: SARS-CoV-2 (Covid-19) är ett virus som har orsakat en pandemi över hela världen. Pandemin har medfört en ökad belastning på Sveriges hälso-och sjukvård. LÄS MER

 4. 4. Covid-19-vaccin : Vad tycker du om det?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Jeanette Kjellander; Malin Sköld; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; Doubts; Nurse; Opinion; Vaccine; Covid-19; Sjuksköterska; Tveksamheter; Uppfattningar; Vaccin;

  Sammanfattning : Bakgrund: Covid-19-pandemin orsakas av ett coronavirus som upptäcktes i december 2019. Vaccin mot Covid-19 har tillverkats för att skydda människor från att insjukna. Att vaccinera är sjuksköterskans arbetsuppgift. Sjuksköterskan ansvarar över att informera personen och göra hen delaktig vid vaccinationen. LÄS MER

 5. 5. En empirisk studie om sjuksköterskors hälsa under covid-19 pandemin

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Freja Björk Björnander; Paulina Thorberg; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; Mental health; Nurses; Quantitative study; Stress; Covid-19; Kvantitativ studie; Psykisk hälsa; Sjuksköterskor; Stress;

  Sammanfattning : Bakgrund: Covid-19 pandemin har orsakat en hög belastning för hälso- och sjukvården. Den ökade arbetsbelastningen och de förändrade arbetsvillkoren kan leda till psykisk ohälsa samt stress hos sjuksköterskor. LÄS MER