Sökning: "kvantitativ metod jämförande"

Visar resultat 1 - 5 av 225 uppsatser innehållade orden kvantitativ metod jämförande.

 1. 1. Etiskt ledarskap i offentlig förvaltning - En studie inom äldreomsorgen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Johanna Jonasson; [2023-06-14]
  Nyckelord :Etiskt ledarskap; Offentlig förvaltning; Medarbetare;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att med en jämförande ansats undersöka hur chefer respektive medarbetare upplever att det appliceras ett etiskt ledarskap av chefer inom äldreomsorgen, i den valda kommunen. Samt att utröna hur chefer respektive medarbetare anser att etiskt ledarskap främjar verksamheten. LÄS MER

 2. 2. Kristiders påverkan på livsmedelsdonationer till människor som lever i livsmedelsosäkerhet/matfattigdom : En kvantitativ jämförande studie av livsmedelsdonationer till en ideell organisation i Uppsala

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Christine Jansson; Saga Manby; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING    Inledning: De senaste årens ekonomiska kriser har påverkat tillvaron för de flesta, inte minst för de som lever i socioekonomisk utsatthet. Förekomsten av livsmedelsosäkerhet/matfattigdom ökar globalt och även i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Skillnader i vårdtyngd på neurointensivvårdspatienter vårdade mellan 2017-2021 : en retrospektiv journalgranskningsstudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Moa Jonsson; [2023]
  Nyckelord :Vårdtyngd; neurointensivvård; intensivvårdssjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vanliga neurokirurgiska patientgrupper innefattar patienter med intracerebralt hematom, subaraknoidalblödning och traumatisk hjärnskada. Målet för all neurointensivvård är att förhindra sekundära hjärnskador. LÄS MER

 4. 4. Är “medelsvensson” den nya influencern? - En kvantitativ och jämförande studie om Gen Z-konsumenters förhållningssätt och tillit till influencer marketing och UGC, nu och i framtiden.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rebecka Dagberg; Ellen Johnson; Louise Hallersbo; [2023]
  Nyckelord :Influencer marketing; UGC; Gen Z; Sociala Medier; Tillit; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Är “medelsvensson” den nya influencern? - En kvantitativ och jämförande studie om Gen Z-konsumenters förhållningssätt och tillit till influencer marketing, nu och i framtiden. Seminariedatum: 2023-06-01 Ämne/kurs: FEKH29, Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Rebecka Dagberg, Louise Hallersbo, Ellen Johnson Handledare: Clara Gustafsson Nyckelord: Influencer marketing, UGC, Gen Z, sociala medier, tillit Syfte: Syftet med studien är att identifiera hur framtidens konsumenter i Sverige, Gen Z, förhåller sig till marknadsföringsstrategierna influencer marketing och betald UGC, idag och ett år framåt. LÄS MER

 5. 5. Java Unit Testing with AI: An AI-Driven Prototype for Unit Test Generation

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Katrin Kahur; Jennifer Su; [2023]
  Nyckelord :Unit testing; Artificial intelligence; Large language model; GPT-3.5; Java; Quantitative method; Software development; Enhetstestning; Artificiell intelligens; Stor språkmodell; GPT-3.5; Java; Kvantitativ metod; Mjukvaruutveckling;

  Sammanfattning : In recent years, artificial intelligence (AI) has become increasingly popular. An area where AI technology is used and has received much attention during the past year is chatbots. They can simulate an understanding of human language and form text responses to questions asked. LÄS MER