Sökning: "kvantitativ metod social integration"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden kvantitativ metod social integration.

 1. 1. EU-medborgarnas stöd för ett mer socialt Europa : En kvantitativ studie om vilka faktorer som förklarar variationen i stödet för EU:s sociala dimension

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Waerland-Fager; [2018]
  Nyckelord :EU:s sociala dimension; medborgaropinion; europeisk integration; kvantitativ metod; europeiska pelaren för sociala rättigheter; teorin om responsvariabilitet; hälsa och social trygghet; jämförande studie;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine which factors that can explain the variation in EU citizens support for a larger integration of social issues within the EU from a country perspective where 18 EU countries are included in the statistical analysis. The thesis is based on five theoretical assumptions in order to try to explain the variation in the citizen´s support between different EU countries for more decision-making at an EU level for health and social security issues. LÄS MER

 2. 2. Förutsättningar och hinder för asylsökandes språklärande och integration

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete

  Författare :Lena Yousif; Rafet Krasniqi; [2016]
  Nyckelord :Asylum seekers; adult asylum seekers; integration; acculturation; Empowerment; language learning education ; social network; Maslow s hierarchy of needs.; Asylsökande; vuxna asylsökande; integration; ackulturation; empowerment; språkundervisning utbildning ; socialt nätverk; Maslows behovstrappa.;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING: Problem Från 2013 till och med april 2016 har Sverige tagit emot 309.669 asylsökande. De stora vågorna av asylsökande som har kommit understryker behovet av att ge de optimala förutsättningarna för att anpassa sig och integreras i samhället. LÄS MER

 3. 3. Utilization of New Media by Traditional Media Companies in Indonesian Media Industry

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Charlie Tjokrodinata; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The rise of social media represents a new challenge to the traditional media industry. Some traditional media companies either shy away on the idea of utilizing social media to enhance their services, but many others actually embrace this as an opportunity to reposition themselves within the industry. LÄS MER

 4. 4. En stad, två länder : en komparativ fallstudie av ett cross-border projekt i Öresundsregionen, från lokalnivå till EU-nivå

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Europastudier

  Författare :Josefine Sjöberg; [2013]
  Nyckelord :Danmark; Sverige; mix method; Öresundsregionen; EU; Cross-border; integration; fast förbindelse; Helsingborg; Helsingör; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen redogör för integrationen i Öresundsregionen genom att granska cross-border samarbetet av en fast transportförbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Öresundsregionen är en framstående cross-border region i Europa och en tydlig ökning av integrationen har kunnat mätas sedan Öresundsbron byggdes. LÄS MER

 5. 5. Länge leve lokaltidningen? En studie om ulricehamnarnas uppfattning av sin lokaltidning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Maria Mjälgård; [2012-09-05]
  Nyckelord :social integration; identitet; lokaltidning; lokal;

  Sammanfattning : Titel: Länge leve lokaltidningen? En studie om ulricehamnarnas uppfattning av sinlokaltidningFörfattare: Maria MjälgårdUppdragsgivare: Ulricehamns TidningKurs: Examensarbete i media-och kommunikationsvetenskap 15 hpTermin: VT 2012Handledare: Mathias A FärdighSidantal/ord: 44/ 16 850Syfte: Att göra en läsarundersökning bland Ulricehamns Tidnings prenumeranter för att sevilka uppfattningar som råder kring tidningen som helhet och dess specifika innehåll. Studienska också ge en prognos över hur efterfrågan på lokala nyheter kommer att se ut i framtiden. LÄS MER