Sökning: "kvantitativ och kvalitativ analys av medier"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden kvantitativ och kvalitativ analys av medier.

 1. 1. Sportjournalistik och genus : en kvantitativ och kvalitativ analys av gestaltningen av kvinnor och män i Sportbladet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Patrik Lundin; Sara Adolfson; [2018]
  Nyckelord :Gender; sports journalism; qualitative; quantitative; Sportbladet; framing;

  Sammanfattning : This study aimed to examine how a Swedish sports tabloid represented male and female athletes in headlines and preambles from a gender perspective. Furthermore, the study also analyzed how much coverage each gender got in Sportbladet, which was the chosen tabloid on which we conducted our study. LÄS MER

 2. 2. Barnfamiljer eller 50 000 fascister? : En komparativ analys av hur en polsk självständighetsmarsch framställs i polska, svenska, tyska och brittiska nyhetstexter

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Jakob Bach; [2018]
  Nyckelord :march of independence; Poland; march; independence; framing; Warsaw; objectivity; marsch der unabhängigkeit; marsch; unabhängigkeit; Warschau; Polen; självständighetsmarsch; Polen; marsch; självständighet; gestaltningsanalys; objektivitetsanalys; objektivitetsideal; komparativ analys; Sverige; Tyskland; Storbritannien; Warszawa; marsz niepodległości; marsz; Warszawa; niepodległośc;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att besvara följande frågeställning: 1) Hur gestaltas den polska självständighetsmarschen och dess deltagare? Går det genom öppen kodning att hitta återkommande frames? Går det att se nationella skillnader? 2) Hur förhåller sig gestaltningen till tidigare journalistisk forskning om hur demonstrationer gestaltas? Kännetecknas gestaltningar av de frames som i hög utsträckning används? Går det att se nationella skillnader? 3) Hur återspeglar framställningar av självständighetsmarschen hur journalister i de olika undersökta länderna förhåller sig till objektivitetsideal enligt en liberal modell? Frågeställningen besvarades genom en tvådelad kvantitativ objektivitetsanalys samt en tvådelad kvalitativ gestaltningsanalys. Resultatet av den första delen av den kvantitativa undersökningen visade att objektivitetsideal förknippade med hur informationskällor används var relativt lika; objektivitetsideal återspeglas inom detta område på ett relativt likartat sätt länder emellan. LÄS MER

 3. 3. Influencers – din tysta röst

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Dennis Sahlström; Jakob Berglund; [2018]
  Nyckelord :Influencers; influencer marketing; digitalt infödda; köpprocessen.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Influencer - din tysta röst. Hur influencers påverkar din köpprocess. Universitet och kurs: Service Management Retail vid Campus Helsingborg, Lunds Universitet. KSMK65 VT 2018. LÄS MER

 4. 4. Ensam är stark- eller bara mer försiktig? : En mixmetodologisk studie om dödsolyckor och risktagande i friluftslivsaktiviteter i svenska fjällen

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Centrum för klimat och säkerhet (from 2013)

  Författare :Johanna Öhrling; [2018]
  Nyckelord :dödsolyckor i friluftslivsaktiviteter; risktagande i fjällen; risktagande i grupp; fjällsäkerhet;

  Sammanfattning : Det här är en masteruppsats om dödsolyckor och risktagande inom friluftslivsaktiviteter i svenska fjällen. Syftet är att undersöka om det finns några skillnader i antal och karaktär mellan dödsolyckor med ensamma och de som har någon med sig, samt att undersöka vilka orsaker som kan ligga bakom eventuella skillnader och vad det kan säga om människors risktagande ensamma och i grupp. LÄS MER

 5. 5. Influencer marketing via youtubers : En kvalitativ och kvantitativ studie om hur tjejer antar att de påverkas av reklam

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Jennifer Kekkonen; [2018]
  Nyckelord :Youtube; influencer; influencer marketing; opinionsledare;

  Sammanfattning : Youtube har blivit en stor och populär plattform som används för att se på rörlig bild via internet. Tack vare detta är det idag många företag som väljer att ändra sin marknadsföringsstrategi och marknadsföra sig via influencer marketing, det vill säga när man som företag inleder samarbeten med inflytelserika personer på nätet, influencers. LÄS MER