Sökning: "kvantitativ sociologi"

Visar resultat 1 - 5 av 135 uppsatser innehållade orden kvantitativ sociologi.

 1. 1. Varför skiljer sig ungdomsbrottslighet i utsatta områden? - En kvantitativ studie om den socioekonomiska segregationens effekt på ungdomsbrottslighet i utsatta områden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Liza Samakovlis; [2022]
  Nyckelord :Segregation; Socioekonomi; Ungdomsbrottslighet; Utsatthet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den socioekonomiska segregationen har fått konsekvenser för både individen och samhället i form av bristande integration och näringsliv, ökad otrygghet och ojämlika förutsättningar för individer att göra val som styr deras livskvalitet. Segregationens konsekvenser kan anses vara extra påtagliga i Sveriges utsatta områden. LÄS MER

 2. 2. Hedersförtryck och Social kontroll En innehållsanalys av svensk medierapportering om hedersförtryck

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Gentijana Voca; [2022]
  Nyckelord :Social kontroll; hedersförtryck; våld; skam; skuldkänslor; bestraffning; Social Sciences;

  Sammanfattning : ABSTRAKT Författare: Gentijana Voca Titel: Hedersförtryck och Social kontroll. En innehållsanalys av svensk medierapportering om hedersförtryck. LÄS MER

 3. 3. “Har redan brukat narkotika, och finns saker jag fortfarande vill prova…Det är intressant.”

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Saga Mikkola Olsson; Julia Krantz; [2022]
  Nyckelord :Narkotikabruk; ungdomar; narkotikapreparat; könsskillnader; riskfaktorer; åtgärder och kön; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie har ämnat att undersöka den potentiella skillnaden mellan tjejers och killars narkotikabruk i årskurs 3 på gymnasiet, i Södra Sverige. Det är av intresse att undersöka potentiella könsskillnader, då behovet av olika typer stöd och insatser kan tänkas skilja sig åt mellan tjejer och killar. LÄS MER

 4. 4. Betala eller inte betala min bostadshyra eller mitt bolån? : En kvantitativ studie om sambandet mellan det ekonomiska och sociala kapitalets påverkan på den svenska populationens betalningsförmåga av bostadshyra eller bolån

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Linnéa Thorell; [2022]
  Nyckelord :Bostadshyra; Bolån; Eurobarometer; Ekonomisk sociologi; Kapitalteori;

  Sammanfattning : Most of the studies today only focus on the aftermath of someone losing their home, but who are the people that are living with the daily risk of losing their home? The aim with my research paper was to examine the people having issues with paying their rent or mortgage on time with help of Pierre Bourdieu's social and economical capital theory. In the beginning of my writing progress I already had some knowledge about the problem, because of my internship. LÄS MER

 5. 5. Förhållandet mellan informellt lärande, stress och sjukfrånvaro : En kvantitativ studie av en kommunal verksamhetför särskilda boenden för äldre.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Angela Nörgaard; Malin Öberg; [2022]
  Nyckelord :Informal learning; Work-related stress; Sick leave; Job satisfaction; Competitiveness; Work engagement; Informellt lärande; Arbetsrelaterad stress; Sjukfrånvaro; Arbetstillfredsställelse; Konkurrenskraft; Arbetsengagemang;

  Sammanfattning : Metod Vi ämnar undersöka om samband finns mellan informellt lärande och arbetsrelaterad stress samt om sambandet skiljer sig åt mellan att vara sjukskriven och icke sjukskriven.Teoretisk referensram utifrån krav-kontroll-stödmodellen (Karasek & Theorell, 1990). LÄS MER