Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Kompetensutveckling; en fråga om var du arbetar? : En kvantitativ pedagogisk studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Tina Asp; Charlotte Stridh; [2019]
  Nyckelord :Competence; elderly care; assistance nurse; nurse´s aides; municipalities; competence development; Kompetens; äldreomsorg; undersköterska; vårdbiträde; kommunstorlek; kompetensutveckling;

  Sammanfattning : Denna kvantitativa studie har som syfte att kartlägga kompetensen/utbildningsbakgrund och belysa möjligheterna till kompetensutveckling inom kommunal äldreomsorg. Studien bygger på svar från 108 elektroniska enkäter från undersköterskor och vårdbiträden inom kommunal äldreomsorg. LÄS MER

 2. 2. How Physiotherapists Promote Physical Activity at Long-term Care Facilities for Older Adults : A cross-sectional mixed methods study

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för medicin och hälsa

  Författare :Karin Högstedt; [2019]
  Nyckelord :Elderly care; Exercise; Nursing home; Physical therapist; Teamwork; Sjukgymnast; Vård- och omsorgsboende; Teamarbete; Träning; Äldreomsorg;

  Sammanfattning : Introduction: Even though physical activity is important for older people living in long-term care facilities (LTCFs), many spend most of their time in sedentary activities. How physiotherapists, with competence in physical activity, promote physical activity for residents and how work experience and employment context affect physical activity promotion have not been described. LÄS MER

 3. 3. Arbetsrelaterad stress bland enhetschefer. : En kvantitativ studie om hur olika stressfaktorer påverkar upplevelsen av arbetsrelaterad stress för enhetschefer inom kommunal äldre- och funktionshinderomsorg.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Julia Persson; Bianca Sandoval; [2019]
  Nyckelord :Work-related stress; middle manager; stressors; social services; social work; elderly care; disability care; job demand and control model.; Arbetsrelaterad stress; enhetschefer; stressfaktorer; socialtjänst; socialt arbete; äldreomsorg; funktionshinderomsorg; krav- och kontrollmodellen;

  Sammanfattning : Enhetschefer är benämningen på den yrkesverksamma grupp som ansvarar för verksamheter som drivs enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. De befinner sig i en politiskt styrd organisation med socialnämnden som uppdragsgivare. LÄS MER

 4. 4. Ju fler kvinnor, desto bättre äldreomsorg? : En kvantitativ studie om kvinnorepresentationen i svenska kommunfullmäktigeförsamlingar och dess påverkan på kvaliteten i äldreomsorgen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sara Khatemi; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Organisationsförändringar, psykisk hälsa, ålder, kön och anställningsform : En kvantitativ studie om samband och skillnader mellan svensk och spansk vårdpersonal inom äldreomsorgen

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Annika Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Organisationsförändringar; psykisk hälsa; äldreomsorg;

  Sammanfattning : Organisationsförändringar inom välfärdsorganisationer har blivit allt vanligare sedan finanskrisens början 2008. Denna uppsats var en del i ett större projekt mellan Umeå Universitet och Barcelona Universitet. LÄS MER