Sökning: "kvantitativ studie marknadsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 428 uppsatser innehållade orden kvantitativ studie marknadsföring.

 1. 1. Attityder och handlande kring olika nivåer av AI-baserad marknadsföring : En kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Simon Stamming; [2022]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; Marketing; AI; Mechanical; Thinking; Feeling; Attitudes; Behavior; Personal Information; Privacy Paradox; Artificiell Intelligens; Marknadsföring; AI; Mekanisk; Tänkande; Kännande; Attityder; Handlande; Personlig Information; Integritetsparadoxen;

  Sammanfattning : Syfte: Studien syftar till att förklara hur olika användare upplever de tre nivåerna av AI-genererat innehåll inom marknadsföring i företagsekonomi. Studien syftar även till att se om deras handlande går i linje med deras attityder eller om det finns utrymme för en paradox. LÄS MER

 2. 2. Interaktion och kommunikation på sociala medier i Sverige, en del av modebranschens marknadsföringsstrategi : En kvalitativ studie om kundernas tankar gällande företagens sociala medier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Lawnd Ali; Camilla Nee; [2022]
  Nyckelord :Sociala Medier; Kundengagemang; Sociala media Marknadsföringsaktiviteter; Interaktion Kommunikation;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Titel: Interaktion och kommunikation på sociala medier i Sverige,  en del av modebranschens marknadsföringsstrategi - En kvalitativ studie om kundernas tankar gällande företagens sociala medier Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Lawnd Ali och Camilla Nee Handledare: Peter Ek Datum: 2022 - Januari Syfte: Syftet med detta arbete är att undersöka kundernas perspektiv på den roll som interaktionen och kommunikationen spelar när det kommer till modeföretagens marknadsföring inom sociala medier i Sverige. Studiens forskningsfråga innefattas av; Vad anser användare av sociala medier om modeföretagen inom Sveriges användning av sina sociala medier som marknadsföring när det kommer till kommunikation, interaktion och kundengagemang? Metod: Uppsatsen innefattas av en kvalitativ metod med deduktiv ansats, där det empiriska materialet samlats in genom semistrukturerade intervjuer genomförda via zoom och över telefon. LÄS MER

 3. 3. En kvantitativ undersökning om centrala och perifera budskap i miljökampanjer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Märta Ansgariusson; Astrid Moreau; [2022]
  Nyckelord :Elaboration likelihood model; Functional theory of attitude; Communication - Persuasion matrix; Miljökampanjer; Perifera och Centrala budskap; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie utgår från två miljökampanjer som skapats med grund i Cacioppo & Pettys (1984) “Elaboration likelihood model”, som kortfattat menar på att vi kan processa ett meddelande på antingen ett s.k perifert- eller centralt plan. LÄS MER

 4. 4. Unga vuxnas attityd till femvertising och femwashing : En kvantitativ studie om feministiska budskap i marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emmelie Modin; Joline Olsson; [2022]
  Nyckelord :Femvertising; femwashing; feminism; postfeminism; advertising; attitude; social responsability; feminist messages; equality; women’s empowerment; Femvertising; femwashing; feminism; postfeminism; marknadsföring; attityd; socialt ansvar; feministiska budskap; jämställdhet; women’s empowerment;

  Sammanfattning : Consumers and the society as a whole are increasingly demanding companies to take their social responsibility and work actively for gender equality. Companies have therefore begun to use feminist messages in their advertising, also known as femvertising. LÄS MER

 5. 5. Är individanpassad marknadsföring uppskattat eller skrämmande? : En kvantitativ studie om individanpassad marknadsföring på Instagram kopplat till den personliga integriteten och köpprocessen.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Michaela Gullberg; Sara Hallberg; [2022]
  Nyckelord :Individanpassad marknadsföring; personlig integritet; Instagram; köpprocessen; cookies;

  Sammanfattning : Individanpassad marknadsföring har blivit en alltmer vanligare marknadsföringsmetod för företag, genom att samla in information om konsumenter via cookies, skräddarsyr företag annonser på individnivå. Marknadsföringsmetoden har blivit ett omdebatterat ämne på senare tid, huruvida den personliga datainsamlingen är rätt eller fel. LÄS MER