Sökning: "kvantitativ undersökning elever"

Visar resultat 1 - 5 av 379 uppsatser innehållade orden kvantitativ undersökning elever.

 1. 1. Relationen mellan bild och skrift i matematikläromedel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Linus Feli; [2021]
  Nyckelord :Sociosemiotik; semiotiska resurser; multimodalitet; bildstöd; dyslexi;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur multimodala två läromedel för årskurs tre är.Läromedlena som ska undersökas är Mera favorit matematik 3B och Matte direkt safari 3B. En faktori denna underökning är hur elever med dyslexi använder sig av bildstöd. LÄS MER

 2. 2. Örat är vägen till hjärtat : En interventionsstudie om hur olika högläsningsmetoder kan påverka elevers hörförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Rebecka Wallgren; [2021]
  Nyckelord :reading aloud; listening comprehension; audiobooks; digital reading aloud; traditional read-ing aloud; högläsning; hörförståelse; ljudböcker; digital högläsning; traditionell högläsning;

  Sammanfattning : Högläsning är ett pedagogiskt verktyg med fördelar gällande såväl möten med olika texter som utvecklande av språkförståelsen. Traditionellt sker högläsning genom att någon läser högt för en grupp eller individ. LÄS MER

 3. 3. Normering och undersökning av övningseffekt på ordavkodningstesten A1-A4 på mellanstadieelever i kommunala grundskolor : en kvantitativ tvärsnittsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Isabella Kadar; Lars-Johan Kroon; [2021]
  Nyckelord :Word decoding; re-testing; practice effect; reading disability; dyslexia; Ordavkodning; upprepad testning; övningseffekt; lässvårigheter; dyslexi;

  Sammanfattning : Upp till 20% av alla barn drabbas av någon form av läs- och skrivsvårigheter. För kunna utvärdera de interventioner och anpassningar som skolan gör för dessa barn behövs valida och reliabla testinstrument. LÄS MER

 4. 4. Formativ bedömning i gymnasieskolan : Ett lärarperspektiv på linjära ekvationssystem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013)

  Författare :Benny Andersson; [2021]
  Nyckelord :formative assessment; systems of linear equations; teaching; formativ bedömning; linjära ekvationssystem; undervisning;

  Sammanfattning : Under många år har formativ bedömning blivit ett begrepp som används flitigt i undervisningsdiskussioner. Detta för att resultatet utav arbetsmetoden varit så positivt. Man har sett att man genom att uppmärksamma elever på deras kunskapsnivå kan lägga upp en mer individuell strategi för hur de ska nå sitt slutmål. LÄS MER

 5. 5. Läsning - en kvinnlig företeelse? : En studie om högläsningsvanor i relation till elevers attityd kring läsning ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Vendela Bergfors; Sofia Pihlblad; [2021]
  Nyckelord :Didaktik Genus Läsattityder Högläsning;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar  Syftet med denna studie är att undersöka läsvanor och attityder utifrån ett genusperspektiv. Detta genom undersökning av högläsningvanor hos vårdnadshavare till barn i två utvalda F-3 klasser. LÄS MER