Sökning: "kvantitativ våld i nära relation"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden kvantitativ våld i nära relation.

 1. 1. Mäns våld mot kvinnor i nära relationer : En litteraturstudie om våldsutsatta kvinnors beskrivning av sina erfarenheter i en våldsam relation

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Ayana Simonsen; Noura Khadar; [2023]
  Nyckelord :crime victims; intimate partner violence; normalization women; stay in; violent partner; brottsoffer; kvinnor; normalisering; stanna kvar; våld i nära relationer; våldsam partner;

  Sammanfattning : Våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem som framför allt drabbar kvinnor och barn. Den vanligaste typen av våld som kvinnor drabbas av utförs av en gärningsman som kvinnan har en nära relation med. LÄS MER

 2. 2. Våld mot kvinnor i nära relation – faktorer som kan påverka sjuksköterskors identifiering av våldsutsatta kvinnor : en litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Cecilia Andersson; Åsa Möller; [2023]
  Nyckelord :experience; identifying; intimate partner violence; literature review; nurse; erfarenhet; identifiera; litteraturöversikt; sjuksköterska; våld i nära relation;

  Sammanfattning : Bakgrund Våld i nära relation är ett globalt hälsoproblem och leder till många och allvarliga konsekvenser för kvinnan. Sjuksköterskan ska arbeta för att främja hälsa och mänskliga rättigheter samt lindra lidande och har därför en viktig roll i arbetet mot våld i nära relation. LÄS MER

 3. 3. I mötet med en våldsutsatt kvinna : En kvalitativ litteraturöversikt om sjuksköterskors upplevelser

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Cecilia Bengtsson Linnér; Ebba Björn; [2022]
  Nyckelord :experiences; intimate partner violence; meeting; nurses; person-centred care; screening; mötet; personcentrerad omvårdnad; screening; sjuksköterskor; upplevelser; våld i nära relationer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relationer är ett globalt problem som påverkar kvinnors hälsa. Våldet kan uttrycka sig i fysiskt, psykiskt och sexuellt våld och utförs av en nuvarande eller dåvarande partner. Nästan en tredjedel av världens alla kvinnor uppskattas ha utsatts för våld i nära relationer. LÄS MER

 4. 4. Att våga se, våga veta och våga fråga : mötet inom hälso- och sjukvården med kvinnor som utsätts för våld av en partner

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Wilma Berglund Nygårds; Sigrid Bjuresäter; [2022]
  Nyckelord :Abused women; Domestic Violence; Experiences; Nurse-Patient relations; Bemötande; Sjuksköterska-patientrelation; Upplevelse; Våld i nära relationer; Våldsutsatta kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund Våld i nära relationer är ett av dagens stora samhällsproblem som hotar kvinnors psykiska och fysiska hälsa. Våldet karaktäriseras utifrån olika uttrycksformer där de vanligaste är fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. LÄS MER

 5. 5. Våld i nära relation: Kvinnors erfarenheter av kontakt med hälso- och sjukvården : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Fatou Bobb; Adina Sjöström; [2022]
  Nyckelord :Health care professionals; Intimate partner violence; Hälso- och sjukvårdspersonal; Våld i nära relation;

  Sammanfattning : Bakgrund En av tre kvinnor har någon gång under deras livstid blivit utsatta för våld i nära relation. Mäns våld mot kvinnor är ett jämställdhetsproblem som hindrar kvinnor från sina mänskliga rättigheter. Hälso- och sjukvården ska förespråka att våld i nära relation är oacceptabelt. LÄS MER