Sökning: "kvarlåtenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet kvarlåtenskap.

 1. 1. Dödsbo och dödsbodelägare - en rättslig analys

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Victoria Mortensen Bloch; [2020]
  Nyckelord :Privaträtt; förmögenhetsrätt; dödsbo; andel; dödsbodelägare; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar dödsbodelägarens tillgång i oskiftad kvarlåtenskap samt vilka rättigheter respektive skyldigheter som delägarskap i dödsbon medför. I egenskap av dödsbodelägare, tilldelas var delägare en andelsrätt motsvarande sin respektive lott, i en förmögenhetsmassa bestående av arvlåtarens efterlämnade egendom (den s. LÄS MER

 2. 2. Det förstärkta laglottsskyddet : Ett ytterligare skydd för bröstarvingars rätt till laglott

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Louise Nyström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen har varit att utreda varför det förstärkta laglottskyddet i 7 kap. 4§ Ärvdabalken kom till, vad bestämmelsen innebär och hur den tillämpas i praktiken. LÄS MER

 3. 3. Fördelning av kvarlåtenskap enligt 3:8 ÄB : Särkullbarnens speciella situation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Filip Nilsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Bernhard Schmidts kvarlåtenskap och det globala kulturarvet

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Kristina Rosen; [2018]
  Nyckelord :Bernhard Schmidt; Telescope; Legacy; Archive; Museum; Heritage; Access; Global.; Bernhard Schmidt; estlandssvensk; teleskop; kvarlåtenskap; arkiv; museum; kulturarv; tillgänglighet; global;

  Sammanfattning : This master thesis is about the Estonian-Swedish astro-optician Bernhard Schmidt (1879-1935) and his legacy. He was born on the island of Nargö outside Tallinn in Estonia. In 1930 he invented a special optical system for telescopes called the Schmidt telescope or Schmidt camera. LÄS MER

 5. 5. Sambors efterlevandeskydd – En rättsvetenskaplig uppsats om sambors efterlevandeskydd i Sverige och Finland

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Elin Sundblad; [2018]
  Nyckelord :familjerätt; komparativ rätt; Finland; sambo; samboförhållande; efterlevandeskydd; arvsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under de senaste årtiondena har samhället förändrats och idag är samboförhållandet en vanlig samlevnadsform i både Sverige och Finland. Trots liknande rättskultur, skiljer sig sambors efterlevandeskydd åt i dessa länder. LÄS MER