Sökning: "kvartalsrapporter"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade ordet kvartalsrapporter.

 1. 1. Resultatmanipulering kring lock-up periodens utgångsdatum

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christoffer Thelander; Gustaf Kjellström; Julie Yu; [2019]
  Nyckelord :Resultatmanipulering; Earnings management; Lock-up; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka om det förekommer resultatmanipulering i kvartalen före och under lock-up periodens utgångsdatum. Vidare är syftet att undersöka om det existerar en skillnad i mängden resultatmanipulation mellan Nasdaq Stockholm och Spotlight Stock Market. LÄS MER

 2. 2. Effekten av frivillig redovisning på kapitalmarknaden : En studie om informationsinnehållet i kvartalsrapporter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tove Molin; Daniel Hasanzadehhaddad; [2018]
  Nyckelord :informationsasymmetri; frivillig redovisning; kvartalsrapporter; handelsvolym; bid-ask spread; information overload;

  Sammanfattning : Vilken effekt frivilligt redovisad information har på kapitalmarknaden är en omstridd fråga i litteraturen. Vissa menar att mer information minskar informationsasymmetrin på kapitalmarknaden medan andra finner motsatt resultat, där en förklaring är information overload. LÄS MER

 3. 3. Företagsstorlekens inverkan på informationsinnehåll i kvartalsrapporter : en studie av den svenska marknaden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jacob Berlin; Emmanuel Johansson; [2018]
  Nyckelord :Kvartalsrapportering; abnormal handelsvolym; informationsinnehåll; informationsasymmetri; företagsstorlek.;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur informationsinnehåll i svenska kvartalsrapporter påverkas av företagsstorlek. Informationsinnehåll mäts genom att undersöka abnormal handelsvolym vid publicering av kvartalsrapporter, med hjälp av en eventstudie. Undersökningen bygger på kvartalsrapporter från bolag noterade på Nasdaq Stockholm under 2017. LÄS MER

 4. 4. Informationsspridning mellan kvartalsrapporter : - En studie som utgår från informationsinnehåll, informationsasymmetri & informationsspridning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anton Hardebring; Hugo Takenaka; [2018]
  Nyckelord :Kvartalsrapporter; abnormal avkastningsvolatilitet; abnormal handelsvolym; informationsinnehåll; informationsasymmetri; informationsspridning.;

  Sammanfattning : Kombinationen av informationsinnehåll i kvartalsrapporter, informationsasymmetri mellan investerare samt informationsspridning mellan olika bolag som presenterar sin kvartalsrapport är outforskat på den svenska marknaden. Studien undersöker om informationsinnehåll, mätt i abnormal avkastningsvolatilitet och abnormal handelsvolym, uppstår då bolag presenterar sina kvartalsrapporter. LÄS MER

 5. 5. En studie om företagsspecifika faktorer som påverkar differensen mellan marknadsvärde och substansvärde i svenska investmentbolag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Victor Berulf; Linus Åhman; [2017-06-01]
  Nyckelord :Investmentbolag; Substansrabatt; Substanspremie; Pilotstudie; Regressionsanalys.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Investmentbolags substansrabatt har länge varit ett omdiskuteratproblem, många studier har gjorts för att belysa vad som påverkar denna rabatt. Med många nyainvesterare som söker sig till kapitalmarknaden för att få avkastning på sitt kapital är det vanligtatt använda investmentbolag som en hörnsten i sin portfölj. LÄS MER