Sökning: "kvasimarknad"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet kvasimarknad.

 1. 1. Hur bör kvalitet definieras? : En tvärsnittsstudie om kvalitetstolkning inom offentlig respektive privat sektor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ludvig Ahlstrand; Thanh Nguyen; [2018]
  Nyckelord :kvalitet; service; effektivitet; konkurrens; kvasimarknad; Borås Stad; offentlig sektor; privat sektor; vårdcentral;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utreda hur personalen på offentliga och privata vårdcentraler i Borås Stad definierar begreppet kvalitet efter studiens ramar. Datamaterialet samlades in genom att dela ut enkäter, både i pappersform och digitalt. LÄS MER

 2. 2. De ofrivillia skolbytarna : En studie av skolnedläggning, inkludering och skolframgång

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Mats Wahlsten; [2017]
  Nyckelord :politics; neoliberalism; abandonment; school choice; competition; segregation; multiciltural schools; quasi-market; inclusion; special support; effektiveness; results och school culture; politik; neoliberalism; nedläggning; skolval; konkurrens; segregation; mångkulturella skolor; kvasimarknad; inkludering; särskilt stöd; måluppfyllelse; resultat och skolkultur;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att förklara varför en segregerad skola läggs ner och vad som händer med elever som ofrivilligt möter en ny skolkultur. Jag vill förtydliga de politiska besluten som legat till grund för förändringen och vilka konsekvenser beslutet får för eleverna. LÄS MER

 3. 3. Valfrihetens baksida - Hur styrs kvasimarknader? : En studie av Stockholm stads gymnasie- och hemtjänstmarknad

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Mathias Andersson; Pär Björnson; [2016]
  Nyckelord :New Public Management; Public Governance; Quasimarket; Interorganizational Relations; Management Control; Transaction Cost Economics; New Public Management; Offentlig styrning; Kvasimarknad; Interorganisato¬riska relationer; Ekonomistyrning; Transaktionskostnadsteori;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bakgrund: Under de senaste 20 åren har svensk offentlig sektor präglats av konkurrensprövning genom privatisering av tidigare offentlig sektor. Det skapar en ny marknad där privata och offentliga aktörer skall samverka under statlig samordning och övervakning. LÄS MER

 4. 4. Hyressättning av samhällsfastigheter

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Alexander Björck; Carl-William Sivertson; [2015]
  Nyckelord :Social real estates; Retirement homes; Schools; Rent levels; Turnover-based; rents; Market trends; Samhällsfastigheter; Hyressättning; Skola; Äldreboende; Omsättningsbaserade hyror; Marknadstrender; Hyresförhållande;

  Sammanfattning : Under de senaste tio åren har ett nytt segment öppnats på fastighetsmarknaden,nämligen marknaden för samhällsfastigheter. Politiska beslut från tidigt 90-tal hargjort det möjligt för privata aktörer att etablera friskolor och äldreboenden.Reformerna har möjliggjort att även investera i verksamheternas lokaler. LÄS MER

 5. 5. När målen helgar medlen.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Cristian Harmansson; Andreas Kronberg; [2014-06-26]
  Nyckelord :Konkurrensutvalitet; Hemtjänst; Kvasimarknad; Kundvalsmodell; Lagen om valfirihetssystem;

  Sammanfattning : .... LÄS MER