Sökning: "kviga"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet kviga.

 1. 1. Produktionsmodeller för nöt : hur uppfödningstiden påverkar energibehovet

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Marcus Nilsson; Henrik Nilsson; [2019]
  Nyckelord :nötkött; produktionsmodeller; mellankalv; stut; tjur; kviga; slaktvikt; slaktålder;

  Sammanfattning : Examensarbetet har utförts som en avgränsad del i Interregprojektet REKS ”Regional nöt- och lammköttsproduktion - en tillväxtmotor”. Interregprojektet har som mål att stärka den ekonomiska tillväxten hos nöt- och lammköttsföretag. De vill öka kunskapen om hur klimatbelastningen ser ut och vad som kan göras för att minska den. LÄS MER

 2. 2. Diarré hos spädkalvar : hur man förebygger och behandlar spädkalvsdiarré

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Emme-Li Dahl Sturedahl; [2018]
  Nyckelord :kalvdiarré; kalvhälsa; behandling kalvdiarré; vätskeersättning; råmjölk;

  Sammanfattning : Spädkalvsdiarré är en vanlig dödsorsak hos kalvar världen över. Behandlingsmetoderna är många och målet med detta arbete är att kunna förstå sjukdomen och därmed på bästa sätt kunna behandla och förebygga diarréproblem ute i besättningarna. LÄS MER

 3. 3. Kokvigans strategiska värden : en intervjustudie

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Frida Ljung; [2018]
  Nyckelord :kokviga; strategi; värde; flexibilitet; nötkött; business model canvas; BMC;

  Sammanfattning : Denna studie är gjord med anledning av den pris- och utbudsvariation som har ägt rum de senaste åren inom nötköttsproduktionen. Efter några gyllene år med rekordhöga priser och en ökande konsumentmedvetenhet och efterfrågan på Svenskt kött har vi upplevt en brist av slaktdjur delvis beroende på att producenter väljer att spara kvigor till rekrytering. LÄS MER

 4. 4. Hur bra förutsäger kvigors avelsvärden framtida prestationer som kor?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Anna Gunnarsson; [2017]
  Nyckelord :NTM; MIN; avkommebedömning; juverhälsa; mastit; avelsvärde; avkastning; kviga;

  Sammanfattning : Avelsarbetet som genomförs av Viking Genetics är ett samarbete mellan de nordiska länderna Finland, Danmark och Sverige. Det är i detta samarbete, nordisk avelsvärdering – NAV, som avelsmål tas fram och revideras. I juni 2016 fanns det 330 800 mjölkkor registrerade i Sverige, av dessa var cirka 82% anknutna till kokontrollen. LÄS MER

 5. 5. Enzootisk pneumoni hos kalv : agens, miljöfaktorer och inverkan på produktion

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Tove Svanberg; [2017]
  Nyckelord :Kalv; enzootisk pneumoni; agens; miljö; produktion; enzootic pneumonia; microbiological agens; environment; production; Calf;

  Sammanfattning : Enzootisk pneumoni är ett vanligt hälsoproblem hos kalv och ingår i bovine respiratory disease- komplexet (BRD), tillsammans med shipping fever och bovine respiratory distress syndrome. Enzootisk pneumoni är en multifaktoriell sjukdom och orsakas av en kombination av mikrobiologiska agens, miljöfaktorer som predisponerar och faktorer hos den enskilda individen. LÄS MER