Sökning: "kvinna konflikt"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden kvinna konflikt.

 1. 1. Tvångsäktenskap och hederskultur i Sverige : En studie om det svenska bemötandet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier; Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Emma Bohlin; Zarah Söderman; [2019]
  Nyckelord :honour culture; forced marriage; non-profit organisation; Swedish authorities; woman; Sweden; hederskultur; tvångsäktenskap; ideell organisation; myndigheter; kvinna; Sverige;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att sprida ljus över det svenska bemötandet av den så kallade ‘hederskulturen’. Studien gör detta genom att undersöka svenska myndigheter och svenska ideella verksamheter, med ett distinkt fokus på kvinnan, och tvångsäktenskap som en del av den tidigare nämnda hederskulturen. LÄS MER

 2. 2. The Awakening of a Modern Self : Self-Discovery in Kate Chopin’s Novel The Awakening

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Rebecka Backman; [2018]
  Nyckelord :Kate Chopin; The Awakening; self-discovery; modern woman; individual self;

  Sammanfattning : This essay argues that The Awakening treats the 1890s “modern woman” that arose from feminist ideas and the women’s movement, challenging patriarchal society with an independent lifestyle. Following Ringe, this essay suggests that the novel has a purpose of showing the process and the development of the protagonist’s individual self. LÄS MER

 3. 3. Mellan rättighet och medkänsla : Anna Lindhagen och genuskontraktet – en kvalitativ textanalys av Morgonbris 1911-1916

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Historia

  Författare :Amanda Mellqvist; [2017]
  Nyckelord :Anna Lindhagen; Morgonbris; genuskontraktet; socialdemokrat;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar Anna Lindhagens syn på ett antal samhällsfrågor i relation till dåtidens rådande genuskontrakt, samt hur hennes fokus har förändras över tid. För att kunna få ett konkret källmaterial, är uppsatsen avgränsad till de artiklar som Lindhagen skrev under sin tid som redaktör för den socialdemokratiska kvinnotidningen Morgonbris. LÄS MER

 4. 4. En alternativ flyktingstatusbedömning - En undersökning av flyktingstatusbedömningar i Sverige mot bakgrund av UNHCR:s riktlinjer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Lotten Berggren; [2017]
  Nyckelord :folkrätt; migrationsrätt; asylrätt; statusförklaring; flyktingstatus; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I och med införandet av den tillfälliga lagen har en asylsökandes skyddsstatus fått ökad betydelse. Exempelvis har flyktingar rätt till familjeåterförening medan alternativt skyddsbehövande som regel inte har det. LÄS MER

 5. 5. Det som är rimligt

  Master-uppsats, Kungl. Konsthögskolan

  Författare :Rebecca Digby; [2017]
  Nyckelord :Masteressä; fri konst; essä; digby; rimligt; performativ; performativitet; material; situation; direkt; bilderbok; flygplan;

  Sammanfattning : Jag visade min då nya installation ”I wrote pen” för en klasskamrat som reagerade med en påminnelse om att jag har rätt att vara självsäker. Att jag borde vara försiktig med att ursäkta mina verk i och med att jag är kvinna. Jag sa att min inre konflikt var ett material och inte en ursäkt. Hon blev rädd att hon varit för hård. LÄS MER