Sökning: "kvinnans roll i islam"

Visar resultat 6 - 10 av 11 uppsatser innehållade orden kvinnans roll i islam.

 1. 6. FRÅN HORA TILL HELGON : En litteraturstudie om tre forskares tolkningar och analyser av kvinnliga gestalter i urkunderna för judendom, kristendom och islam som normförmedlare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Sara Elvefeldt; [2016]
  Nyckelord :Religionsdidaktik; kvinnogestaltning; kvinnoideal; genus; litteraturanalys; religion;

  Sammanfattning : Arbetet är en litteraturstudie som undersöker hur forskare beskriver kvinnliga gestalter från religiösa urkunder och vilka normer dessa förmedlar. Syftet är att undersöka vilka normer som förmedlas och vilka gestaltningar som lyfts fram, samt att koppla dessa till läroplanens mål kring kön, identitet, sexualitet, socioekonomisk bakgrund, etnicitet, känsla av tillhörighet och mening med religionsvetenskapen. LÄS MER

 2. 7. Muhammed Ibn Abd al-Wahhab och de islamska feministerna : Ett möte om kvinnans roll i äktenskapet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionshistoria

  Författare :Filip Fagerberg; [2014]
  Nyckelord :Gender; Islam; Women; Muhammed Ibn Abd al-Wahhab; Wahhabism; Islamic Feminism; West; Saudi Arabia; Marriage; Religion; Quran; Genus; Islam; Kvinnor; Muhammed Ibn Abd al-Wahhab; Wahhabism; Islamisk Feminism; Väst; Saudiarabien; Äktenskap; Religion; Koranen;

  Sammanfattning : The religious school of thought that is involved in the control of Saudi Arabia is called Wahhabism and is a form of Islam that is usually accused by outsiders of being misogynist. This paper will deal with the founder of this alignment of Islam, Muhammad ibn Abd al-Wahhab, and his view of women in marriage. LÄS MER

 3. 8. Ännu en genusanalys? En granskning av hur kvinnor och män framställs i islam och hinduism.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Lisa Jacobsson; [2013-08-06]
  Nyckelord :textbooks; Islam; Hinduism; gender theory; Jeanette Sky;

  Sammanfattning : The aim of this Bachelor essay is to examine the portrayal of women and men constructed in two textbooks aimed for religious studies. The aim is also to examine how the image relates to the curriculum directives on gender equality. The theory consists of gender theory based on work by Catharina Raudvere, Jeanette Sky and Yvonne Hirdman. LÄS MER

 4. 9. Kvinnor som leder khutbah : En komparativ studie av kvinnliga imamer i västerländsk och muslimsk kontext

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Maria Kainz; [2013]
  Nyckelord :islam; feminism; khutbah;

  Sammanfattning : Kvinnor som leder khutbahUppsatsen bygger på tre primära frågor varav den ena är vad Koranen säger om kvinnans ställning inom islam, den andra vad som krävs av en kvinna för att leda bön och den tredje om det skiljer sig att vara kvinna i en västerländsk kontext från att vara kvinna i en muslimsk kontext för att kunna erhålla rollen som böneledare. De kvinnliga muslimska feministerna, som redovisas i uppsatsen, är västerländska konvertiter med en hög akademisk västerländsk utbildning inom islam. LÄS MER

 5. 10. Mödrahälsovården i Afghanistan : en studie över religionens och traditionens roll i kvinnors liv och rättigheter

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap

  Författare :Birgitta Sundborg; [2010]
  Nyckelord :islam; kvinnosyn; Afghanistan; afghansk kultur; mödravård;

  Sammanfattning : Min avsikt i denna uppsats är att undersöka den afghanska kvinnans ställning och roll, dels enligt religionen/Koranen och dels enligt den afghanska kulturen, som är starkt influerad av de pashtunska levnadsreglerna pashtunwali. Jag har valt att fokusera på vilket sätt mödrahälsovårdens funktion påverkas av religionen, respektive traditionen pashtunwali. LÄS MER