Sökning: "kvinnlig egenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden kvinnlig egenskap.

 1. 1. Kvinnlig representation i företagsekonomiska läroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Elisabeth Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Kvinnlig representation; läromedel; gymnasiekursen Ledarskap och organisation; ledarskap och genus;

  Sammanfattning : Studien är en systematisk innehållsanalys, där multimodaliteten har bejakats. Studiens övergripande syfte har varit att synliggöra och öka förståelsen av kvinnlig representation i företagsekonomiska läromedel avsedda för gymnasiekursen Ledarskap och organisation. LÄS MER

 2. 2. Moder, framgång och kropp! : En kvalitativ analys av kvinnliga TV-karaktärer ur ett postfeministiskt persektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Anna Jakku Hjortsberg; [2017]
  Nyckelord :genusvetenskap; postfeminism; representation; tv-serier; postfeministisk medvetenhet; kvinnor; moderskap; äktenskap;

  Sammanfattning : Denna genusvetenskapliga uppsats syftar till att undersöka hur kvinnor som har barn representeras i populärkulturella dramaserier. Genom ett postfeministiskt perspektiv analyseras serierna i en kvalitativ tolkningsanalys. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskan och lönen: Från uppoffring till uppror

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ida Kvissberg; Camilla Gunnarsson; [2013-06-10]
  Nyckelord :sjuksköterska; historisk bild; genus; kall; sjuksköterskeuppror; 24K;

  Sammanfattning : Sjuksköterskeyrket präglades tidigt av kyrkans tanke om ett kall. Lönefrågan var länge tabu eftersom yrket ansågs vara ett barmhärtighetsverk. Sjuksköterskeyrket fick omgående en renodlad kvinnodominans och har fortfarande 90 % kvinnliga yrkesutövare. LÄS MER

 4. 4. Valkyrian och Stenansiktet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Andreas Granath; [2013]
  Nyckelord :patriarkat; gestaltning; genus; näringslivet; kvinnliga ledare; manliga ledare; DI; Dagens Industri; jämställdhet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen heter Valkyrian och Stenansiktet och är författad av Andreas Granath vid Institutionen för kommunikation och medier, Lunds Universitet. Denna studie har fokuserats på näringslivet och hur kvinnliga och manliga ledare gestaltas i tidningen Dagens Industri. LÄS MER

 5. 5. Hillary Rodham Clinton - En polariserande kvinna : En studie av genus i retoriken & retoriken i genus

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Malin Johansson; [2012]
  Nyckelord :Hillary Clinton; double bind; first lady; genus; primärt ethos; klusteranalys; retorik; kvinnlig retorik;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker huruvida Hillary Rodham Clinton förkvinnligat sitt retoriska tillvägagångssätt eller om hennes retorik passar bättre in i den manliga senatorsrollen. Med hjälp av klusteranalys och neo-aristotelisk analysmetod, görs en jämförande analys för att söka efter skillnader och likheter i Clintons retoriska tillvägagångssätt. LÄS MER