Sökning: "kvinnlig och manliga ideal"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden kvinnlig och manliga ideal.

 1. 1. Tjocka kroppar på scen - En reflektion kring innebörden av att erhålla en tjock kropp som kvinnlig skådespelare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Karin Andersson; [2020-06-01]
  Nyckelord :Tjock; feminism; smalhetsnormen; normkritik; representation; ideal; kroppshets; kroppspositivism; viktminskning; separatism; normkreativitet; normavvikande; tjockishat; fettförakt; rollbesättning; strukturer;

  Sammanfattning : I detta självständiga arbete undersöker jag innebörden av att erhålla en tjock kropp som kvinnligskådespelare. Min frågeställning lyder “Vad behöver tjocka kvinnliga skådespelare förhålla sig till isitt skådespelararbete?” Den tar avstamp i min egen erfarenhet av att inneha en tjock kropp, ochtankarna och frågeställningarna som kommer med detta. LÄS MER

 2. 2. Machokrigare och jungfrur i nöd : Könsstereotypers påverkan på spelarpreferenser gällande romanser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Josefin Berntsson; Pauline Engdahl; [2019]
  Nyckelord :stereotypes; romance; gender; NPC; videogames; stereotyper; romans; genus; NPC; datorspel;

  Sammanfattning : Detta arbete fokuserar på de romanser som spelare kan inleda med icke-spelbara karaktärer samt vilken påverkan könsrelaterade stereotyper har på dessa. För att undersöka detta har det utvecklats ett textbaserat spel där deltagarna fick möjlighet att välja mellan karaktärer som porträtterar könsrelaterade stereotyper samt icke-stereotyper. LÄS MER

 3. 3. Sexualisering & Ideal : Kvinnlig kroppsbyggnad i actionspel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Lina Lund Grek; [2019]
  Nyckelord :sexualisering; stereotyper; kroppsideal; actionspel;

  Sammanfattning : Följande arbete fokuserar på kvinnlig representation i spel där artiklar med utgångspunkt i sexualisering, stereotyper och kroppsideal ligger till grund för undersökningen. Vid en jämförelse därvid fastställs att den moderna actionhjältinnan ofta formges med samma karaktäristiska drag och kroppsbyggnad. LÄS MER

 4. 4. ”I need my own armor, and soon. What a silly queen I'd look if I was to slowly be flattened into a man.” : Normbrytande kvinnliga protagonister i Erika Johansens The Queen of the Tearling

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Elinor Roos; [2017]
  Nyckelord :Fantasy; Kvinnliga protagonister;

  Sammanfattning : Denna uppsats har som utgångspunkt att genren fantasy inte enbart skall ses som eskapistisk utan som en möjlighet att behandla närliggande samhällsproblem som kan tydliggöras med hjälp av att läsaren blir satt i ett annat, helt främmande perspektiv. Utifrån detta undersöks ur ett genusvetenskapligt perspektiv två kvinnliga protagonister från Erika Johansens trilogi The Queen of the Tearling  med verken The Queen of the Tearling, The Invasion of the Tearling och The Fate of the Tearling. LÄS MER

 5. 5. Fiskmannen, Myten, Legenden : En studie om manliga sjöjungfrur ur ett genusperspektiv

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Olle Jilkén; [2017]
  Nyckelord :Mermen; Mermaids; Masculinity; Sexuality; Female gaze; Male pin-up; Male bodies.; Media lore; Sjöjungfru; Maskulinitet; Sexualitet; Kvinnlig blick; Manliga pinuppor; Manliga kroppar;

  Sammanfattning : This paper addresses the representation of the male equivalent of the mermaid - the merman - in illustrations. The paper relies on a theoretical framework of gender studies, queer theory, masculinity studies and previous studies of the mermaid including psychoanalysis and folkloric studies. LÄS MER